ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

B với giá trị nào của m thì hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm trên trục hoành

ADVERTISEMENT

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

nếu 2 đường thẳng y=2x+3+m và y=x+6-m cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành thì hoành độ giao điểm đó là …

Bạn Đang Xem: B với giá trị nào của m thì hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm trên trục hoành

Bạn đang xem: Tìm m để 2 đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành

Nếu 2 đường thẳng y=2x+3+m và y=x+6-m cắt nhau tại một điểm trên trục hoành thì hoành độ giao điểm đó là

Trục hoành là y = 0, tìm giao điểm của trục hoành với một trong hai đường, chẳng hạn :

y = x + 6 – m

PT hoành độ giao điểm :

x + 6 – m = 0 x = m – 6

Phương trình hoành độ giao điểm của : y = 2x + 3 + m với y = 0 (trục Ox) :

2x + 3 + m = 0

Thay x = m – 6 vào phương trình trên :

2(m – 6) + 3 + m = 0

3m = 9

m = 3

****

1) Cho 2 hàm số y=-x+1 và y=3x + 2 .

a) vẽ đồ thị 2 hàm số trên cùng 1 hệ trục tọa độ .

b) Tính góc tạo bởi 2 đường thẳng đó trên trục hoành

2) Cho đường thẳng (d) có phương trình y = m+1.x-3m+6.Tìm m,n để: .

â) (d) // với đường thẳng -2x+5 và đi qua điểm có tọa độ (2 ; -1).

b) (d) tạo bởi trục hoành 1 góc tù .

c) (d) có hệ số góc bằng -2 và trung độ góc bằng 1.

3) Cho hàm số y=(m+3).+2m+1 (d1) và y=2m.x-3m-4 (d2)

â) Tìm m để d1 cắt d2, d1 song song với d2, d1 trùng d2.

b) d1 và d2 cắt nhau tại 1 điểm trên trục trung .

c) d1 và d2 cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành .

đ) Tìm góc tạo bởi 2 đường thẳng với trục Ox khi m =-1

Lớp 9 Toán 0 0

Gửi Hủy

Xem Thêm : Size 24 là size bao nhiêu

Tìm mđểđường thẳng y = (2m + 3)x + m – 1 vàđường thẳng y = 2x + 3 cắt nhau tại 1điểm trên trục hoành

Lớp 9 Toán Chương II – Hàm số bậc nhất 1 0 Gửi Hủy

Thay y=0 vào y=2x+3, ta được:

2x+3=0

hay(x=-dfrac{3}{2})

Thay(x=-dfrac{3}{2})và y=0 vào y=(2m+3)x+m-1, ta được:

(-dfrac{3}{2}left(2m+3right)+m-1=0)

(Leftrightarrow-3m-dfrac{9}{2}+m-1=0)

(Leftrightarrow-2m=dfrac{11}{2})

hay(m=-dfrac{11}{4})

Đúng 1 Bình luận (0)

Cho (d) : y = (m-2) x x+5-3m( m khác 2 ).Tìm m để (d) :

a, song sòng với đường thẳng y = x+7.

b, trùng với đường thẳng y=x-4.

c, cắt đường thẳng y=1/2x-7

d, cắt đường thẳng y=2x+3 tại 1 điểm trên A trục tung.

e, cắt đường thẳng y=4x-4-2x tại1 điểm trên trục hoành.

g, cắt đường thẳng y=4-2x tại 1 điểm trên trục hoành độ bằng -4.

h, cắt đường thẳng y=2+3x tại 1 điểm có tung đọ bằng -1 .

Anh em giúp mình nhé mai mình kiểm tra rồi nhé

Lớp 9 Toán 0 0

Gửi Hủy

Định m để:

a) Hai đường thẳng (d): y=2x-1 +2m và (d”https://muare60s.vn/): y=-x-2m cắt nhau tại 1 điểm có hoành độ dương

b) Hai đường thẳng (D1): mx+y=2m và (D2): (2m+1)x+my=​2m^2 + m -1 cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung. Tìm điểm đó

Lớp 9 Toán 0 0 Gửi Hủy

Tìm m để đường thẳng (d1) y=2x+3 và (d2) y=(m-1)x +1/2 cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành?

Lớp 7 Toán 1 0 Gửi Hủy

Vì (d1) và (d2) cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành nên tung độ y = 0Thay y=0 vào (d1) ta tìm được x = -3/2Thay y=0 và x=-3/2 vào (d2) ta tìm được m = 4/3Vậy với m = 4/3 thì (d1) và (d2) cắt nhau tại một điểm trên trục hoành

Đúng 0 Bình luận (0)

Nếu hai đường thẳng y=2x+3+m và y=x+6-m cắt nhau tại một điểm trên trục hoành thì hoành độ giao điểm đó là x= ….

Lớp 9 Toán 1 0

Xem Thêm : shawols là gì – Nghĩa của từ shawols

Gửi Hủy

Trục hoành là y = 0, tìm giao điểm của trục hoành với một trong hai đường, chẳng hạn : y = x + 6 – mPT hoành độ giao điểm : x + 6 – m = 0 x = m – 6Phương trình hoành độ giao điểm của y = 2x + 3 + m với y = 0 (trục Ox) :2x + 3 + m = 0Thay x = m – 6 vào phương trình trên :2(m – 6) + 3 + m = 0 3m = 9 m = 3Vậy m cần tìm là m = 3

=>x=3-2.3=-3


Đúng 0
Bình luận (0)

1/.TÌm m để 2 đường thẳng(y=2x-left(2m-1right))và(y=3x+5m-4)cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung.

Xem thêm: Danh Sách Các Ca Sĩ Hàn Quốc Có Thể Hát, Nói Tiếng Việt Cực Chuẩn

2/.TÌm m để 2 đường thẳng y=5x+1-2m y=x-m-4 cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành.

Lớp 9 Toán 1 0

Xem Thêm : shawols là gì – Nghĩa của từ shawols

Gửi Hủy

1) Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm trên trục tung khi(int^{ane a^,}_{b=b^,}Rightarrowint^{2ne3}_{5m-4=-2m+1})

=> 7m=5 => m= 5/7

2) y=5x+1-2m : Với y=0 =>5x +1-2m =0 => x =(2m-1)/5

y =x – m -4 : Với y =0 => x= m + 4

Để hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm trên trục hoành thì:(int^{1ne5}_{frac{2m-1}{5}=m+4})

=> 2m-1=5m+20 => m=-7


Đúng 0
Bình luận (0)

tìm m để 2 đường thẳng y=2x-1 và y=3x+m cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành

Lớp 9 Toán 1 0

Xem Thêm : shawols là gì – Nghĩa của từ shawols

Gửi Hủy

Gọi giao điểm của (d1) y = 2x – 1 và (d2) y = 3x + m trên trục hoành là A(xA; 0)

Vì A(xA; 0) thuộc (d1) nên 0 = 2xA- 1 => xA=1/2

Vì A(xA; 0) thuộc (d2) nên 0 = 3xA+ m

0 = 3 .1/2+ m

m =-3/2


Đúng 0
Bình luận (0) olm.vn hoặc hdtho

muare60s.vn

Đua top nhận quà tháng 4/2022

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

 • mthl1234
 • Câu trả lời hay nhất!

 • 23/01/2020

 • Cám ơn 7

 • quangcuong347
 • 23/01/2020

 • Cám ơn 3

 • Báo vi phạm

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 9 – TẠI ĐÂY

Tìm điều kiện của tham số để hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm trên trục Ox, Oy

4. Với giá trị nào của m thì đồ thị các hàm số y = 3x + 1 – m và y = -2x + m + 3 cắt nhau tại một điểm:
a, Trên trục tung
b, Trên trục hoành

Bài làm:

a, Đồ thị hàm số y = 3x + 1 – m cắt trục tung tại A(0; 1 – m). Nên đồ thị của hai hàm số trên cắt nhau tại một điểm trên trục tung thì điểm đó phải là A(0; 1 – m)

Đồ thị hàm số y = -2x + m + 3 đi qua A(0; 1 – m) <=> 1 – m = 2.0 + m + 3 <=> m = -1

b, Đồ thị hàm số y = 3x + 1 – m cắt trục hoành tại B($frac{m-1}{3}$; 0). Nên đồ thị của hai hàm số trên cắt nhau tại một điểm trên trục hoành thì điểm đó phải là B($frac{m-1}{3}$; 0).

Đồ thị hàm số y = -2x + m + 3 đi qua B($frac{m-1}{3}$; 0<=> 0 = -2.$frac{m-1}{3}$ + m + 3

<=> m = -11

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng y = 2x + 3 + m và y = 3 x + 5 – m cắt nhau tại một điểm trên trục tung Viết phương trình đường thẳng d biết d song song với d’ (dfrac{-1}{2}) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 10

Các câu hỏi tương tự

ADVERTISEMENT

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Blog

ADVERTISEMENT
Next Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài Viết Mới

ADVERTISEMENT