ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Biểu diễn tập nghiệm của phương trình cosx cos2x cos3x 0

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Những câu hỏi liên quan

Số điểm biểu diễn tập nghiệm của phương trình s i n 3 x – 3 s i n 2 x + 2 s i n x = 0 trên đường tròn lượng giác là

A. 2

B. 1

C. 3

D. 5

Số điểm biểu diễn tập nghiệm của phương trình sin 3 x – 3 sin 2 x + 2 sin x = 0  trên đường tròn lượng giác

A. 2

B. 1

C. 3

D. 5

Biểu diễn tập nghiệm của phương trình cos x + cos 2x + cos 3x = 0 trên đường tròn lượng giác ta được số điểm cuối là

A. 6

B. 5

C. 4

D. 2

Các câu hỏi tương tự

Số điểm biểu diễn tập nghiệm của phương trình sin 3 x – 3 sin 2 x + 2 sin x = 0  trên đường tròn lượng giác

A. 2

B. 1

C. 3

D. 5

Số nghiệm của phương trình cos 4   x   –   cos   2 x   +   2   sin 6   x   =   0   trên đoạn 0 ;   2 π   là

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Biểu diễn tập nghiệm của phương trình $cos x+cos2x+cos3x=0$
trên đường tròn lượng giác ta được số điểm cuối là:

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

BÀI TẬP GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA 1 CUNG-Lớp 10 – 2K6 TOÁN THẦY THẾ ANH

Toán

UNIT 10: LANGUAGE – NGỮ PHÁP TRỌNG TÂM CÂU GIÁN TIẾP (buổi 2) – 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

Tiếng Anh (mới)

BÀI TẬP ANCOL TRỌNG TÂM-Lớp 11 – 2k5 – Livestream HÓA cô THU

Hóa học

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH – 2k5 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

CHỌN LỌC CÁC BÀI TẬP HAY NHẤT VỀ THẤU KÍNH MỎNG – 2K5 Livestream LÝ THẦY TUYÊN

Vật lý

BÀI TẬP TỔNG HỢP ANCOL – PHENOL – 2K5 – Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

ÔN TẬP HỌC KÌ II – BẤT PHƯƠNG TRÌNH – 2k6 – Livestream TOÁN thầy ANH TUẤN

Toán

Xem thêm …

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

ADVERTISEMENT

Related Posts

Next Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài Viết Mới

ADVERTISEMENT