ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Căn cứ địa cách mạng đầu tiên của nước ta trong những năm 1939 đến năm 1945 được xây dựng ở

ADVERTISEMENT

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Các tổ chức quần chúng trong Mặt trận Việt Minh đều có tên gọi chung là

Ngày 22-12-1944, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

Mặt trận thống nhất dân tộc đầu tiên của riêng Việt Nam là

Các Hội Cứu quốc của mặt trận Việt Minh được bắt đầu xây dựng từ

Đề bài:

A. Bắc Sơn – Võ Nhai.

B. Thanh – Nghệ – Tĩnh.

C. Liên khu V.

D. Cao Bằng.

A

Căn cứ địa cách mạng đầu tiên của nước ta là

A.

B.

C.

D.

ADVERTISEMENT

Căn cứ địa cách mạng đầu tiên của nước ta trong những năm 1939 – 1945 được xây dựng là

A. Khu giải phóng Việt Bắc.

B. Cao – Bắc – Lạng.

C. Cao Bằng.

D. Bắc Sơn – Võ Nhai.

ADVERTISEMENT

Related Posts

Next Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài Viết Mới

ADVERTISEMENT