ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Cho biết loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở đồng bằng Bắc Bộ

ADVERTISEMENT

28/12/2020 137

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, loại đất có diện tích lớn nhất khu vực đồi núi nước ta là đất feralit trên các loại đá khác.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây chiếm diện tích lớn nhất ở Đồng Bằng Sông Hồng?

A.

B.

C.

D.

Đồng bằng sông Hồng không tiếp giáp với khu vực nào sau đây?

Loại thiên tai xảy ra hằng năm ở vùng đồng bằng sông Hồng là

Tài nguyên khoáng sản có giá trị đáng kể ở đồng bằng sông Hồng là

Đặc điểm nổi bật nhất về dân cư Đồng bằng sông Hồng là

Cửa ngõ biển quan trọng của đồng bằng sông Hồng hướng ra vịnh Bắc Bộ là

Đồng bằng sông Hồng là vùng đông dân nhất cả nước không phải

B. Đất mặn.

C. Đất phù sa sông.

Các câu hỏi tương tự

B. Đất nâu đỏ đá vôi.

C. Đất cát.

D. Đất feralit trên đá phiến.

D. Đất xám trên phù sa cổ.

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 11, cho biết đất xám phù sa có phân bố nhiều nhất ở vùng nào sau đây

A. Tây Nguyên

B. Trung du và miền núi Bắc Bộ

C. Đông Nam Bộ

D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Căn cứ vào Atỉat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết đất phù sa sông ở Đồng bằng sông Cửu Long tập trung nhiều nhất ở nơi nào sau đây?

A. Dọc sông Tiền, sông Hậu

B. Ven Biển Đông

C. Ven vịnh Thái Lan

D. Ở bán đảo Cà Mau

B. Đất mặn.

C. Đất cát biển.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết diện tích đất phèn lớn nhất ở nơi nào sau đây?

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Đồng bằng sông Cửu Long

C. Các đồng bằng ở Bắc Trung Bộ

D. Các đồng bằng ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết diện tích đất mặn lớn nhất ở nơi nào sau đây?

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Đồng bằng sông Cửu Long

C. Các đồng bằng ở Bắc Trung Bộ

D. Các đồng bằng ở Duyên hải Nam Trung Bộ

A. Đồng bằng sông Hồng.

C. Các đồng bằng ở Bắc Trung Bộ.

B. Đất feralit trên đá vôi.

C. Đất feralit trên các loại đá khác.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết loại đất có diện tích lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết loại đất có diện tích lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ?

A. Đất phèn B. Đất mặn

C. Đất xám trên phù sa cổ D. Đất phù sa sông

A.

B.

C.

D.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Related Posts

Next Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài Viết Mới

ADVERTISEMENT