ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Công thức cấu tạo và tên gọi nào sau đây không phù hợp với nhau

ADVERTISEMENT

Tên gọi nào sau đây không đúng vớ…

Câu hỏi: Tên gọi nào sau đây không đúng với công thức cấu tạo:

A.
CH3-CH2-COOH axit propionic

B.
CH2=CH-COOH axit acrylic

C.
C6H5-COOH axit benzoic.

D.
CH3-COOH axit metanoic.

Đáp án

D

– Hướng dẫn giải

Bạn Đang Xem: Công thức cấu tạo và tên gọi nào sau đây không phù hợp với nhau

Đáp án D

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi HK2 môn Hóa học 11 năm 2020 Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng

Lớp 11 Hoá học Lớp 11 – Hoá học

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với hợp chất

A.

B.

C.

D.

Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

Tên thường của hợp chất H2N-CH2-COOH là

Tên thay thế của amino axit có công thức cấu tạo CH3−CH(CH3)−CH(NH2)−COOH?

α – amino axit là amino axit mà nhóm amino gắn ở cacbon ở vị trí thứ mấy?

Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên của X là

Hợp chất nào sau đây không phải là amino axit?

Khẳng định nào sau đây không đúng về tính chất vật lí của amino axit?

Trạng thái và tính tan của các amino axit là

Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7NO2 là

Số đồng phân α – amino axit có công thức phân tử C4H9NO2 là

Tổng số nguyên tử trong một phân tử alanin bằng 

Câu hỏi hot cùng chủ đề

 • Ankan CH32CHCH2CCH33 có tên gọi là

  A. 2,2,4-trimetylpentan                                

  B. 2,2,4,4-tetrametybutan

  C. 2,4,4-trimetylpentan                                  

  D. 2,4,4,4-tetrametylbutan

 • LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

  ĐẠO HÀM HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC TỪ A ĐẾN Z – 2k5 livestream TOÁN THẦY CHINH

  Toán

  GÓC GIỮA 2 MẶT PHẲNG ( Dễ hiểu nhất – PHẦN 2) – 2k5 TOÁN THẦY HUY ĐEN

  Toán

  BÀI TẬP ANCOL TRỌNG TÂM – 2K5 – Livestream HÓA cô HUYỀN

  Hóa học

  GỠ RỐI ĐẠO HÀM BẰNG ĐỊNH NGHĨA – 2k5 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

  Toán

  BÀI TẬP LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM ANCO – 2k5 – Livestream HÓA cô THU

  Hóa học

  UNIT 9: LANGUAGE – NGỮ PHÁP TRỌNG TÂM BUỔI 2 – 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

  Xem Thêm : sasaki là gì – Nghĩa của từ sasaki

  Tiếng Anh (mới)

  H.A.C.K KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN PHẦN 2 – 2k5 livestream TOÁN THẦY CHINH

  Toán

  Xem thêm …

  Trang chủ

  Sách ID

  Khóa học miễn phí

  Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

  Công thức phân tử và tên gọi của aminoaxit nào sau đây không phù hợp với nhau?

  A. C5H9O2N(Prolin)

  B. C2H5O2N(Glyxin)

  C. C3H7O2N (Alanin)

  D. C5H12O2N2 (lysin)

  Các câu hỏi tương tự

  Công thức phân tử và tên gọi của aminoaxit nào sau đây không phù hợp với nhau?

  A. C5H9O2N(Prolin)

  B. C2H5O2N(Glyxin)

  C. C3H7O2N (Alanin)

  D. C5H12O2N2 (lysin)

  Công thức phân tử và tên gọi của aminoaxit nào sau đây không phù hợp với nhau?

  A. C5H9O2N(Prolin)

  B. C2H5O2N(Glyxin)

  C. C3H7O2N (Alanin)

  D. C5H12O2N2 (lysin)

  Hỗn hợp E chứa các chất hữu cơ mạch hở gồm tetrapeptit X, pentapeptit Y và Z là este của α-aminoaxit có công thức phân tử C3H7O2N. Đun nóng 36,86 gam hỗn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi chứa 3,84 gam ancol T và phần chất rắn gồm a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin. Đốt cháy hết hỗn hợp muối cần dùng 1,455 mol O2 , thu được CO2, H2O, N2 và 26,5 gam Na2CO3. Tỉ lệ a : b là:

  A. 8 : 9.     

  B. 8 : 11.     

  C. 3 : 1.      

  D. 4 : 3.

  Trong các công thức sau đây có bao nhiêu công thức cấu tạo ứng với tên gọi đúng:

  (1) H2N-CH2-COOH: Glyxin;

   (2) CH3-CH(NH2)-COOH: Alanin; 

  Xem Thêm : Đoạn văn cảm nhận 2 câu đầu bài Rằm tháng giêng

  (3) HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH: Axit glutamic; (4) H2N-(CH2)4-CH(NH2)-COOH: Lysin

  A. 1.

  B. 2.

  C. 3.

  D. 4.

  Trong các công thức sau đây có bao nhiêu công thức cấu tạo ứng với tên gọi đúng: 

  (2) CH3-CH(NH2)-COOH: Alanin;

  Hỗn hợp E chứa các chất hữu cơ mạch hở gồm tetrapeptit X, pentapeptit Y và Z este của α-amino axit có công thức phân tử C3H7O2N. Đun nóng 36,86 gam hỗn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi chứa ancol T có khối lượng 3,84 gam và phần rắn gồm 2 muối của glyxin và alanin. Đốt cháy hết hỗn hợp muối cần dùng 1,455 mol O2, thu được CO2, H2O, N2 và 26,5 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng của Y trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

  A. 50%.     

  B. 56%.      

  C. 33%.      

  D. 40%.

  Nhận xét nào sau đây không đúng?

  A. Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure.

  B. Liên kết peptit là liên kết –CO-NH- giữa hai đơn vị a-amino axit.

  C. Các dung dịch glyxin, alanin và lysin đều không làm đổi màu quỳ tím.

  D. Polipeptit bị thủy phân trong môi trường axit hoặc kiềm.

  A. Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure.

  B. Liên kết peptit là liên kết –CO-NH- giữa hai đơn vị a-amino axit.

  C. Các dung dịch glyxin, alanin và lysin đều không làm đổi màu quỳ tím.

  D. Polipeptit bị thủy phân trong môi trường axit hoặc kiềm.

   Nếu cho 0,09 mol X tác dụng vừa đủ với 0,21 mol NaOH thu được sản phẩm gồm ancol etylic, a mol muối của glyxin và Hỗn hợp X gồm peptit A mạch hở có công thức CxHyN5O6 và hợp chất B có công thức phân tử C4H9NO2.b mol muối của alanin. Nếu đốt cháy hoàn toàn 41,325 gam X bằng lượng Oxi vừa đủ thu được khí N2 và 96,975 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Tỉ lệ a : b gần nhất với giá trị nào sau đây

  A. 1,33       

  B. 2,60        

  C. 0,76        

  D. 6,10

  Thủy phân không hoàn toàn peptit Y mạch hở, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có chứa glyxin và đipeptit Ala-Ala. Để thủy phân hoàn toàn 1 mol Y cần 4 mol NaOH thu được dung dịch chỉ chứa muối của glyxin và muối của alanin. Số công thức cấu tạo phù hợp với Y là

  A. 8

  B. 6

  ADVERTISEMENT

  C. 7

  D. 5

  Nguồn: https://quatangtiny.com
  Danh mục: Blog

  ADVERTISEMENT
  Next Post

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Bài Viết Mới

  ADVERTISEMENT