ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Hiện nay người ta dụng phương pháp nhân giống bằng hạt trong các trường hợp nào

ADVERTISEMENT

I. Ưu, nhược
điểm của phương pháp nhân giống bằng hạt

1. ưu điểm

– Kĩ thuật đơn giản: sau khi thu hoạch quả lấy hạt gieo.

– Cây con mọc từ hạt sinh trưởng sinh sản khỏe.

– Hệ số nhân giống cao, sớm cho cây giống: từ một quả cho
nhiều hạt, hạt gieo cho nhiều cây con.

– Giá thành để sản xuất cây giống thấp.

2. Nhược điểm

– Cây giống gieo từ hạt có thể phát sinh nhiều biến dị do
thụ phấn chéo khác loài, khác giống, khó giữ được những đặc tính, hình thái,
năng suất và chất lượng của cây giống ban đầu.

– Giống cây mọc từ hạt lâu ra hoa.

– Cây mọc từ hạt thường cao, cành mọc thẳng, cành trong
tán cây mọc lộn xộn.

– Ngày nay do những nhược điểm của nhân giống bằng hạt
chỉ được sử dụng trong 3 trường hợp sau:

+ Gieo hạt sản xuất cây làm gốc ghép.

+ Chỉ gieo hạt đối với những giống chưa có phương pháp
nhân tốt hơn.

+ Gieo hạt để lai tạo giống mới và phục tráng giống.

II. Những điểm
cần chú ý khi nhân giống bằng hạt

1. Chọn hạt
giống tốt.

* Chọn cây mẹ
tốt:
Từ giống tốt muốn nhân giống, chọn
những cây điển hình mang đầy đủ những đặc tính tốt.

* Chọn quả tốt: Trên cây đã chọn, chỉ chọn những quả to, có hình dạng
đặc trưmg của giống.

* Chọn hạt tốt: Chỉ chọn lấy hạt to mẩy, chắc, cân đối…

2. Gieo hạt
trong điều kiện thích hợp

* Thời vụ gieo
hạt:
Hạt cần gieo vào các tháng có nhiệt độ
thích đối với từng giống để gieo hạt nảy mầm.

VD:  – Cây ăn quả
ốn đới: 10 – 200C.

 – Cây ăn quả nhiệt
đới: 23 – 350C.

* Đất gieo hạt: Đất cần tơi xốp, thoáng, có đủ oxi có đủ độ ẩm ( 70 – 80
)%.

3. Cần biết đặc
tính chín của hạt để có biện pháp xử lý trước khi gieo.

VD:  – Hạt hồng
chín sinh lí chậm nên phải xử lí ở nhiệt độ thấp 50C trước khi gieo
mới nảy mầm.

III. Kĩ thuật
gieo hạt

1. Gieo hạt
trên luống

* Làm đất: đất phải được cày bừa, cuốc xới kĩ đảm bảo tơi xốp..

* Bón phân lót
đầy đủ:
Chủ yếu là bón phân chuồng hoai mục,
phân hữu cơ, phân vi sinh.

* lên luống: luống gieo hạt phải đảm bảo được thoát nước tốt, đi lại
chăm sóc thuận lợi.

* Xử lí hạt
trước khi gie.

* Gieo hạt: Hạt được gieo thành hàng hoặc luống, độ sâu lấp hạt tùy
vào loại hạt.

– Mật độ gieo hạt trên luống tùy thuộc vào loại hạt mà bố
trí khoảng cách thích hợp.

* Chăm sóc sau
khi gieo:

– Như tưới nước, xới xáo, làm cỏ, bón phan thúc…

2. Gieo hạt
trong bầu

– Giữ được bộ rể cây hoàn chỉnh.

– Thuận tiện cho việc chăm sóc.

– Chi phí sản xuất cây giống thấp.

– Vận chuyển cây đi xa dể.

– Chất dinh dưỡng trong bầu tốt đầy đủ.

– Kĩ thuật chăm sóc đầy đủ.

Giáo án nghề làm vườn lớp 11 – Tiết 12: Bài 6: PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG BẰNG HẠT I. MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: – Biết được ưu nhược điểm của phương pháp gieo hạt. – Hiểu được những nhược điểm cần chú ý khi nhân giống bằng hạt và kĩ thuật gieo hạt. 2/ Kĩ năng: – Rèn kĩ năng phân tích suy luận. – Vận dụng lí thuyết vào thực tế sản xuất ở gia đình và điạn phương II. CHUẨN BỊ: – SGK – Mẫu vật một số loại hạt có đặc tính chín khác nhau. III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC: 1/ Ổn định tổ chức: : 2/ Kiểm tra bài cũ: – Địa điểm chọn vườn cần đảm bảo những yêu cầu gì? – Khi thiết kế vườn ươm cần dựa vào những căn cứ nào? 3/ Dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG GVH? Theo em nhân giống bằng hạt có những ưu điểm gì? HS: I. ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA NHÂN GIỐNG BẰNG HẠT: 1/ Ưu điểm: – Kĩ thuật đơn giản – Cây con mọc từ hạt sinh GVH? Nhân giống bằng hạt có nhiều ưu điểm trên, nhưng trong làm vườn người ta ít áp dụng. vì sao? HS: trưởng khỏe, có bộ rễ ăn sâu, có khả năng thích ứng rộng với điều kiện ngoại cảnh. Tuổi thọ của vườn cây cao. – Hệ số nhân giống lớn, sớm cho ra cây. – Giá thành để sản xuất cây giống thấp. 2/ Nhược điểm: – Cây giống gieo từ hạt có thể phát sinh nhiều biến dị do thụ phấn chéo khác loài, khác giống, khó giữ được những đặc tính, hình thái, năng suất và chất lượng của giống cây ban GVH? Ngày nay phương pháp nhân giống được sử dụng trong những trường hợp nào? HS: GVH? Muốn chọn hạt giống tốt cần phải chọn như thế nào? HS: đầu. – Đa số cây mọc từ hạt lâu ra hoa, kết quả. – Cây mọc từ hạt thường cao, cành mọc thẳng, cành trong tán cây mọc lộn xộn gây khó khăn cho việc chăm sóc, thu hoạch. * Phương pháp nhân giống được sử dụng trong các trường hợp sau: – Gieo hạt sản xuất cây làm góc ghép. – Gieo hạt chỉ đối với những cây chưa có phương pháp nhân giống GVH? Em hãy nêu một số loại cây có ở địa phương mà em biết và cho biết thời vụ gieo hạt thích hợp của các loại cây đó? HS: GVH? Từ thực tế làm vườn của gia đình, địa nào tốt hơn. – Gieo hạt để phục vụ lai tạo giống mới và phục tráng giống. II. NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý KHI NHÂN GIỐNG BẰNG HẠT. 1/ Chọn hạt giống tốt: – Chon cây mệ tốt – Chọn quả tốt – Chọn hạt tốt 2/ Gieo hat trong điều kiện thích hợp: a) Thời vụ gieo hạt: Hạt cần gieo vào các tháng có nhiệt độ thích hợp đối với từng giống để phương hãy nêu các khâu trong kĩ thuật gieo hạt trên luống? HS: hạt nảy mầm tốt Ví dụ: (SGK): b) Đất gieo hạt: Đất phải tơi xốp, thoáng, có đầy đủ oxi, độ ẩm (70-80)% độ ẩm bão hòa là điều kiện tốt cho hạt nảy mầm. 3/ Cần biết những đặc tính chín của hạt để có iện pháp xử lí trước khi gieo. Ví dụ (SGK- T39) III. KĨ THUẬT GIEO HẠT: 1/ Gieo hạt trên luống: a) Làm đất: Cày bừa, cuốc xới kĩ đảm bảo tơi GVH? Gieo hạt trong bầu là một tiến bộ kĩ thuật cần được úng dụng trong thực tiễn vậy nó có những ưu điểm gì? HS: GVH? Khi gieo hạt trong xốp, bằng phẳng, sạch cỏ dại. b) Bón phân lót đầy đủ: Chủ yếu bón phân chuống hoai mục. phân hữu cơ vi sinh vật và phân supe. c) Lên luống: Đảm bảo thoát nước tốt, tiện đi lại chăm sóc. d) Xử lí hạt trước khi gieo. e) Gieo hạt: Gieo hạt thành hàng hoặc hốc trên luống g) Chăm sóc sau khi gieo hạt: – Tưới nước: Luôn đảm bầu cần chú ý những điều gì? HS: bảo độ ẩm nước. – Xới xáo phá váng sau mưa. – Làm cỏ thường xuyên. – Tỉa bỏ những cây sinh trưởng kém, dị dạng, sâu bệnh. – Bón phân thúc bằng phân chuồng pha loãng hoặc phân N. – Thường xuyên theo dõi phòng trừ sâu, bệnh hại. 2/ Gieo hạt trong bầu: – Giữ được bộ rễ cây hoàn chỉnh nên tỉ lệ sống cao. – Thuận tiện cho việc chăm sóc và bảo vệ cây. – Chi phí sản xuất cây giống thấp. – Vận chuyển cây đi xa dẽ dàng và tỉ lệ hao hụt thấp. * Chú ý: – Sử dụng bầu là túi PE có màu đen và đục lỗ ở đáy. – Chất dinh dưỡng trong bầu tốt: Chủ yếu là đất phù xa… – Kĩ thuật chăm sóc tiến hành đầy đủ. – Vườn ươm phải có mai che ánh sáng ở giao đoạn đầu. 4. CỦNG CỐ: – Ở địa phương em, người ta có sử dụng phương pháp nhân giống bằng hạt không? Vì sao? – Tóm tắt nội dung quy trình kĩ thuật gieo hạt dưới dạng sơ đồ. 5. BTVN: Trả lời các câu hỏi SGK

Bạn Đang Xem: Hiện nay người ta dụng phương pháp nhân giống bằng hạt trong các trường hợp nào

Ưu điểm của gieo hạt: Dễ làm, có hệ số nhân giống cao, cây có bộ rễ khoẻ, sinh trưởng phát triển tốt, có khả năng thích nghi với điều kiện ngoại cảnh.

Nhược điểm: Lâu có quả (thường phải 4 – 5 năm hay lâu hơn), khó giữ được các đặc tính tốt của cây mẹ ban đầu. Các cây con mọc từ hạt độ đồng đều kém. Sau khi trồng các cá thể sinh trưởng, ra hoa, kết quả, năng suất phẩm chất quả rất khác nhau.

Do những nhược điểm trên, ngày nay người ta chỉ nhân giống bằng hạt trong trường hợp những giống chưa tìm ra phương pháp nhân giống tốt hơn, hoặc chỉ áp dụng với những cây ăn quả có hiện tượng đa phôi như cam, quýt, xoài, bơ…

Những điều cần chú ý khi nhân giống bằng hạt

Để hạt nảy mầm đều, tỷ lệ nảy mầm cao cần phải nắm được đặc tính sinh lý của hạt từ đó có các biện pháp xử lý thích hợp:

+ Một số giống cây ăn quả hạt chín sinh lý sớm, hạt có thể nảy mầm ngay khi quả chín, ví dụ: mít, cam, quýt, đu đủ…

+ Một số giống sau thu hoạch nên gieo ngay, càng để lâu sức nảy mầm càng giảm, như: vải, nhãn, đu đủ, na…

Xem Thêm : Hướng dẫn học pascal lớp 11

ADVERTISEMENT

+ Một số giống muốn hạt nảy mầm tốt cần được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ thấp khoảng 3 – 6°C từ 1 – 2 tuần, như: đào, mận, hồng…

+ Một số hạt có vỏ cứng cần được xử lý trước khi gieo như ngâm nước nóng, gọt bớt lớp vỏ ngoài, tác động cơ giới bằng cách đập nhẹ để tách được lớp vỏ cứng, xử lý hoá học đối với hạt đào, mơ, mận, táo ta… Riêng với dừa thì dùng dao phạt một lớp vỏ ngoài phía gần cuống cho đến gần sọ dừa …

Điều kiện ngoại cảnh để hạt nảy mầm tốt

– Nhiệt độ thích hợp đối với hạt giống cây ăn quả nhiệt đới: 23 – 35°c, cây ăn quả á nhiệt đới: 15,5 – 26,5C, cây ăn quả ôn đới: 10 – 21C.

– Độ ẩm đất: 70 – 80% độ ẩm bão hoà.

– Đủ ô xy: Đất gieo hạt phải tơi xốp, thoáng khí, không nên lấp hạt quá sâu nhất là với các loại hạt bé.

Các phương pháp gieo hạt để làm cây giống

– Gieo hạt ươm cây trên luống.

– Gieo hạt ươm cây trong bầu. Phương pháp này có nhiều ưu điểm: dễ chăm sóc cây con, đỡ công bứng bầu, không làm tổn thương bộ rễ vì vậy khi trồng tỷ lệ sống cao, cây phát triển nhanh, khoẻ,  vận chuyển cây con đi xa thuận lợi (bầu dùng túi pôlyêtylen có đục lỗ ở đáy, độ lớn của túi phụ thuộc vào giống cây).

Đất trong bầu có thể dùng lớp đất mặt tơi xốp trộn thêm phân chuồng hoai và một ít phân lân (dùng 1g lân nguyên chất cho 1kg đất bầu). Các khâu kỹ thuật chăm sóc khác làm đầy đủ như gieo hạt trong vườn ươm.

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Blog

ADVERTISEMENT

Related Posts

Next Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài Viết Mới

ADVERTISEMENT