ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Toán lớp 6 tập 2 rút gọn phân số

ADVERTISEMENT

Bài 4 SGK Toán 6 tập 2 Rút gọn phân số: Giải các bài tập bài 15,16,17 ,18,19 trang 15 

1. Rút gọn phân số

Bạn Đang Xem: Toán lớp 6 tập 2 rút gọn phân số

Muốn rút gọn phân số ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung khác 1 và -1 của chúng.

2. Phân số tối giản

Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có một ước chung là 1 và  -1.

Gợi ý giải bài rút gọn phân số – trang 15 SGK Toán 6 tập 2.

Bài 15. Rút gọn các phân số sau

Bài 16. Bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ và 12 răng hàm. Hỏi mỗi loại răng chiếm mấy phần của tổng số răng (Viết dưới dạng phân số).

Giải: Răng cửa chiếm 1/4 tổng số răng.

Răng nanh chiếm 1/8  tổng số răng.

Răng cối nhỏ chiếm 1/4  tổng số răng.
Răng hàm chiếm 3/8  tổng số răng.

Bài 17 trang 15. Rút gọn:

HD chi tiết:

 

Lưu ý. Ta có thể phân tích tử và mẫu của phân số ra thừa số nguyên tố rồi chia cả tử và mẫu cho thừa số chung.

Bài 18. Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể).

a) 20 phút                           b) 35 phút                          c) 90 phút.

a) 20 phút = 1/3 giờ ;            b) 35 phút = 7/12 giờ ;         c)90 phút = 3/2 giờ

Bài 19 trang 15 Toán 6. Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản):

25 dm2 ;               36 dm2 ;            450 cm2 ;             575 cm2

Giải: 1m2 = 100 dm2 = 10000 cm2 .

Đáp số:   25 dm2 = 1/4 m²
36 dm2 = 9/25 m²

450 cm2 =  9/200 m²

575 cm2 = 23/400 m²

 • Chủ đề:
 • Bài tập SGK số học 6
 • Chương 3 số học lớp 6
 • Bài tập SGK lớp 6
 • Bài tập SGK Toán 6

Thế nào là phân số tối giản và làm thế nào để có phân số tối giản? Với bài học này, Tech12h sẽ giới thiệu đến các bạn về cách rút gọn phân số. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo học tập hữu ích với các bạn học sinh yêu mến!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập lý thuyết
 • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Rút gọn phân số

Muốn rút gọn phân số ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung khác $1$ và $-1$ của chúng.

2. Phân số tối giản

Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có một ước chung là $1$ và  $-1$.

Chú ý:

 • Phân số $frac{a}{b}$ là tối giản nếu |a| và |b| là hai số nguyên tố cùng nhau
 • Khi rút gọn một phân số, ta thường sút gọn phân số đó đến tối giản.

Bài 15: trang 15 sgk Toán 6 tập 2

Rút gọn các phân số sau:

a)  (frac{22}{55})
b) (frac{-63}{81})
c) (frac{20}{-140})
d) (frac{-25}{-75})

Bài 16: trang 15 sgk Toán 6 tập 2

Bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ và 12 răng hàm. Hỏi mỗi loại răng chiếm mấy phần của tổng số răng (Viết dưới dạng phân số).

Bài 17: trang 15 sgk Toán 6 tập 2

Rút gọn:

a)  (frac{3.5}{8.24})

b) (frac{2.14}{7.8})

c) (frac{3.7.11}{22.9})

d) (frac{8.5-8.2}{16})

e) (frac{11.4-11}{2-13})

Xem Thêm : Rối loạn nhân cách là gì

Bài 18: trang 15 sgk Toán 6 tập 2

Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể).

a) 20 phút

b) 35 phút

c) 90 phút.

Bài 19: trang 15 sgk Toán 6 tập 2

Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản):

$25 ,dm^2;               36 ,dm^2;            450 ,cm^2 ;             575, cm^2.$

=> Trắc nghiệm Số học 6 bài 4: Rút gọn phân số

Giải toán lớp 6 tập 2 bài 4 rút gọn phân số. Giải bài tập bài 15, 16, 17, 18, 19 trang 15 SGK toán lớp 6 tập 2. Áp dụng cách rút gọn phân số, phân số tối giản để giải bài tập.

Lý thuyết Bài 4: Rút gọn phân số

1. Cách rút gọn phân số

Muốn rút gọn phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số đó cho một ước chung khác 1 và -1 của chúng .

Ví dụ: Rút gọn phân thức [ frac {6}{18} ]

Ta có: [ frac {6}{18} = frac {6:6}{18:6} = frac {1}{3} ]

2. Phân số tối giản

– Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà cả tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1. Để rút gọn một lần mà được kết quả là phân số tối giản, chỉ cần chia tử và mẫu của phân số cho ƯCLN của chúng.

– Để rút gọn một phân số có thể phân tích tử và mẫu thành tích các thừa số.

Chú ý:

– Phân số [ frac {a}{b} ] là tối giản nếu |a| và |b| là hai số nguyên tố cùng nhau.

– Khi rút gọn một phân số, người ta thường rút gọn về phân số tối giản.

Ví dụ: Trong ví dụ phía trên ta có [ frac {1}{3} ] là phân số tối giản của [ frac {6}{18} ]

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 2

Câu hỏi 1 Bài 4 trang 13 Toán 6

Rút gọn các phân số sau:

a) [ frac {-5}{10} ];

b) [ frac {18}{-33} ];

c) [ frac {19}{57} ];

d) [ frac {-36}{-12} ].

Giải:

a) [ frac {-5}{10} = frac {-5:5}{10:5} = frac {-1}{2} ];

b) [ frac {18}{-33} = frac {18:(-3)}{-33:(-3)} = frac {-6}{11}];

c) [ frac {19}{57} = frac {19:19}{57:19} = frac {1}{3}];

d) [ frac {-36}{-12} = frac {-36:(-12)}{-12:(-12)} = 3].

Câu hỏi 2 Bài 4 trang 13 Toán 6

Tìm các phân số tối giản trong các phân số sau:

[ frac {3}{6} ];    [ frac {-1}{4} ];   [ frac {-4}{12} ];   [ frac {9}{16} ];   [ frac {14}{63} ].

Giải:

Dựa vào dấu hiệu phân số tối giản là phân số mà cả tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1. Ta có các phân số tối giản là: [ frac {-1}{4} ]; [ frac {9}{16} ].

Giải bài tập bài Bài 4 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Rút gọn các phân số sau:

a) [ frac {22}{55} ];

b) [ frac {-63}{81} ];

c) [ frac {20}{-140} ];

d) [ frac {-25}{-75} ].

Giải:

Xem Thêm : Ngày nay để phát triển giáo dục nhà nước ta đã có những chính sách gì

a) [ frac {22}{55} = frac {22:11}{55:11} = frac {2}{5}];

b) [ frac {-63}{81} = frac {-63:9}{81:9} = frac {-7}{9}];

c) [ frac {20}{-140} = frac {20:20}{-140:20} = frac {1}{-7} ];

d) [ frac {-25}{-75} = frac {-25:(-25)}{-75:(-25)} = frac {1}{3}].

Bài 16 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ và 12 răng hàm. Hỏi mỗi loại răng chiếm mấy phần của tổng số răng (Viết dưới dạng phân số).

Giải:

Răng cửa chiếm [ frac {8}{32} = frac {1}{4} ] tổng số răng.

Răng nanh chiếm [ frac {4}{32} = frac {1}{8} ] tổng số răng.

Răng cối nhỏ chiếm [ frac {1}{4} ] tổng số răng.

Răng hàm chiếm [ frac {12}{32} = frac {3}{8} ] tổng số răng.

Bài 17 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Rút gọn:

a) [ frac {3.5}{8.24} ];

b) [ frac {2.14}{7.8} ];

c) [ frac {3.7.11}{22.9} ];

d) [ frac {8.5 – 8.2}{16} ];

e) [ frac {11.4-11}{2-13} ].

Giải:

Ta phân tích tử và mẫu của phân số ra thừa số nguyên tố (hoặc các thừa số mà cả tử mà mẫu đều có chung) rồi chia cả tử và mẫu cho thừa số chung.

a) [ frac {3.5}{8.24} = frac {3.5}{2^3.3.2^3} = frac {5}{64} ];

b) [ frac {2.14}{7.8} = frac {2.2.7}{7.2^3} = frac {1}{2} ];

c) [ frac {3.7.11}{22.9} = frac {3.7.11}{2.11.3^2} = frac {7}{6}];

d) [ frac {8.5 – 8.2}{16} = frac {2^3.5 – 2^3.2}{2^4} = frac {3}{2} ];

e) [ frac {11.4-11}{2-13} = frac {11.3}{-11} = -3 ].

Bài 18 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể).

a) 20 phút                           b) 35 phút                          c) 90 phút.

Giải:

a) 20 phút = [ frac {20}{60} = frac {20:20}{60:20} = frac {1}{3} ] giờ ;

b) 35 phút = [ frac {35}{60} = frac {5.7}{12.5} = frac {7}{12} ] giờ ;

c) 90 phút = [ frac {90}{60} = frac {3.30}{2.30} = frac {3}{2} ] giờ.

Bài 19 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản):

25 dm2 ;               36 dm2 ;            450 cm2 ;             575 cm2

Giải: 

Ta có: 1m2 = 100 dm2 = 10000 cm2.

Vậy:

25 dm2 = [ frac {25}{100} = frac {1}{4} ] m²

36 dm2 = [ frac {36}{100} = frac {4.9}{4.25} = frac {9}{25} ] m²

450 cm2 = [ frac {450}{10000} = frac {9.50}{200.50} = frac {9}{200} ] m²

575 cm2 = [ frac {575}{10000} = frac {25.23}{25.400} = frac {23}{400} ] m²

Nhựt Hoàng sinh năm 1995 tại Nam Định trong một gia đình giáo viên nên được truyền thụ tình yêu với toán từ khi còn bé. Tự nhận thấy bản thân có một chút năng khiếu về toán nên mình quyết định xem toán học là niềm đam mê và theo đuổi lâu dài. Mình lập website này mong muốn chia sẻ tới mọi người niềm đam mê, tình yêu toán học, một trong những môn khoa học vĩ đại nhất từ xưa tới nay.

 • Giải toán lớp 6 bài 12 trang 41, 42, 43 SGK. Lý thuyết bài 12 toán lớp 6 tập 2: số nghịch đảo, phép chia phân số. Hướng dẫn làm bài tập 84, 85, 86, 87, 88. Lý

 • Giải bài tập bài 11 trang 38, 39 SGK toán lớp 6 tập 2. Hướng dẫn giải bài tập về tính chất cơ bản của phép nhân phân số. Giải toán lớp 6 tập 2 bài 11 trang

 • Hướng dẫn giải toán lớp 6 trang 34, 35 SGK. Giải bài tập 63, 64, 65, 66, 67, 68 trang 35 SGK toán lớp 6 tập 2. Giải bài tập Luyện Tập trang 34, 35 SGK toán lớp 6 tập

 • Giải toán lớp 6 tập 2 bài 5: Quy Đồng Mẫu Nhiều Phân Số. Giải bài tập trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2. Hướng dẫn giải bài tập 28, 29, 30, 31 trang 19 SGK toán

 • Giải toán lớp 6 tập 2 bài 13: Hỗn Số – Số Thập Phân – Phần Trăm. Hướng dẫn giải bài tập 94, 95, 96, 97, 98 trang 44, 45, 46 SGK toán lớp 6 tập 2. Lý

 • Giải toán lớp 6 tập 2 trang 40, 41 SGK. Giải bài tập Luyện Tập trang 40, 41 SGK toán lớp 6 tập 2. Hướng dẫn giải bài tập 78, 79, 80, 81, 82, 83 SGK toán lớp 6 tập

ADVERTISEMENT

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Blog

ADVERTISEMENT

Related Posts

Next Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài Viết Mới

ADVERTISEMENT