ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Trần Văn Quân Phó Chủ tịch tỉnh Hải Dương

ADVERTISEMENT

Ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa XVII Triệu Thế Hùng. Ảnh: Báo Hải Dương

Trong phiên làm việc sáng 29/6, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%, ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI đều tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Với 100% số phiếu tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh, ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trở thành tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025, sinh năm 1971; quê quán huyện Thanh Trì, Hà Nội; trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn hóa học; lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ông Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên và ông Trần Văn Quân, Tỉnh ủy viên đều tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu đạt 100%.

Các đại biểu cũng đã bầu Trưởng Ban và Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh gồm 6 thành viên và bầu 19 ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ mới. 

BT

Hải Dương có tân Chủ tịch UBND tỉnh

(NLĐO)- Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  • Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh

  • Ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội

  • Ông Phan Việt Cường, Lê Trí Thanh tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam

  • Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Ngày 29-6, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức bầu, kiện toàn các chức danh.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, ông Triệu Thế Hùng.

Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI; ông Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, cùng tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp thứ nhất, ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ông Lưu Văn Bản, Nguyễn Minh Hùng và Trần Văn Quân cùng tái đắc cử chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh Hải Dương cũng bầu 19 thủ trưởng, giám đốc, phó giám đốc các sở ngành trực thuộc giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tr.Đức

Sáng 29-6, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh HĐND, UBND tỉnh thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNDtỉnh Hải Dương khóa XVI, tái đắc cử Chủ tịch HĐNDtỉnh khóa XVII với số phiếu 100%.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI phát biểu tại Kỳ họp (Ảnh: Báo Hải Dương)

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, sinh năm 1966; trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học hóa học, Thạc sỹ Quản lý khoa học và công nghệ; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Đồng chí từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương; Bí thư Huyện ủy Bình Giang; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐNDtỉnh Hải Dương khóa XVI và đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐNDtỉnh khóa XVI tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐNDtỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng đã bầu các chức danh là trưởng, phó trưởng các ban: Pháp chế, Kinh tế – Ngân sách, Văn hóa – Xã hội của HĐNDtỉnh khóa XVII.

Sau đó, Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh của UBND tỉnh. Kết quả, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025, được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tân Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Báo Hải Dương).

ADVERTISEMENT

Đồng chí Triệu Thế Hùng, sinh năm 1971; trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Văn hóa học; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Đồng chí Triệu Thế Hùng từng giữ các chức vụ: Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa (Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương); Thư ký ,Chủ nhiệm Ủy ban, hàm Phó Vụ trưởng, hàm Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng thuộc Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV; Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Hùng, tỉnh ủy viên và Trần Văn Quân, tỉnh ủy viên đều tái đắc cửchức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu đạt 100%. Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã tiến hành bầu bầu 19 ủy viên UBND tỉnh khóa XVII và bầu 25 vị hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

PV

ADVERTISEMENT

Related Posts

Next Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài Viết Mới

ADVERTISEMENT