ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Trong bốn kiểu câu đã học, kiểu câu nào được sử dụng phổ biến nhất trong giao tiếp hằng ngày

ADVERTISEMENT

Trong 4 kiểu câu đã học, kiểu câu nào được sử dụng phổ biến nhất trong giao tiếp hằng ngày ?

A. Câu nghi vấn      C. Câu cầu khiến

Bạn Đang Xem: Trong bốn kiểu câu đã học, kiểu câu nào được sử dụng phổ biến nhất trong giao tiếp hằng ngày

B. Câu cảm thán      D. Câu trần thuật

Hướng dẫn

Chọn đáp án: D

Trong 4 kiểu câu đã học, kiểu câu nào được sử dụng phổ biến nhất trong giao tiếp hằng ngày ?

Xem Thêm : flockin là gì – Nghĩa của từ flockin

A. Câu nghi vấn

Xem Thêm : a junior high là gì – Nghĩa của từ a junior high

B. Câu cảm thán

C. Câu cầu khiến

D. Câu trần thuật

17/11/2020 95

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Lựu (Tổng hợp)

Những câu hỏi liên quan

Trong 4 kiểu câu đã học, kiểu câu nào được sử dụng phổ biến nhất trong giao tiếp hằng ngày ?

Xem Thêm : flockin là gì – Nghĩa của từ flockin

A. Câu nghi vấn

Xem Thêm : a junior high là gì – Nghĩa của từ a junior high

B. Câu cảm thán

C. Câu cầu khiến

D. Câu trần thuật

Trong 4 kiểu câu đã học, kiểu câu nào được sử dụng phổ biến nhất trong giao tiếp hằng ngày ?

Xem Thêm : flockin là gì – Nghĩa của từ flockin

A. Câu nghi vấn

Xem Thêm : a junior high là gì – Nghĩa của từ a junior high

B. Câu cảm thán

C. Câu cầu khiến

D. Câu trần thuật

Các câu hỏi tương tự

Trong 4 kiểu câu đã học, kiểu câu nào được sử dụng phổ biến nhất trong giao tiếp hằng ngày ?

Xem Thêm : flockin là gì – Nghĩa của từ flockin

A. Câu nghi vấn

Xem Thêm : a junior high là gì – Nghĩa của từ a junior high

B. Câu cảm thán

C. Câu cầu khiến

D. Câu trần thuật

Dòng nào dưới đây nói đúng nhất dấu hiệu nhận biết câu cảm thán ?

Dòng nào, tất cả các từ đều là từ ngữ cảm thán?

Trong các câu sau, câu nào không phải câu cảm thán?

Trong các câu sau câu nào KHÔNG phải là câu cảm thán?

Câu nào sau đây là câu bộc lộ cảm xúc khi nhìn thấy mặt trời mọc.

Câu nào dưới đây không phải là câu cảm thán?

Câu nào dưới đây là câu cảm thán?

ADVERTISEMENT

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Video liên quan

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Blog

ADVERTISEMENT

Related Posts

Next Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài Viết Mới

ADVERTISEMENT