ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Vật lí lớp 6 bài 11

ADVERTISEMENT

Giải vật lý lớp 6 bài 11 Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng chi tiết trả lời các câu hỏi trang 36 đến 38 SGK môn vật lý 6.

Bài C7 trang 38 sgk Vật lí 6

Giải bài C7 trang 38 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Hòa 50g muối ăn vào 0,5l nước rồi đo khối lượng riêng của nước muối đó.

Bài C6 trang 38 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập C6 trang 38 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Tính khối lượng và trọng lượng của chiếc đầm sắt có thể tích 40 dm³.

Bài C5 trang 38 SGK Vật lí 6

Trả lời câu hỏi bài C5 trang 38 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : tìm cách xác định trọng lượng riêng của chất làm quả cân.

Bài C4 trang 37 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập C4 trang 37 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống…

Bài C3 trang 37 sgk Vật lí 6

Trả lời câu hỏi bài tập C3 trang 37 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Tìm các chữ trong khung điền vào các ô của công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng.

Bài C2 trang 37 SGK Vật lí 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập C2 trang 37 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : tính khối lượng của một khối đá biết thể tích là 0,5m³

Bài C1 trang 36 sgk Vật lí 6

Giải bài tập C1 trang 36 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn Độ.

Khối lượng riêng, trọng lượng riêng được tính như thế nào ? Để hiểu rõ hơn về điều đó, Tech12h xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một dơn vị thể tích (1 m3) chất đó:

Bạn Đang Xem: Vật lí lớp 6 bài 11

trong đó: m là khối lượng (kg)

V là thể tích (m3)

Đơn vị khối lượng riêng là kilogam trên mét khối, kí hiệu kg/m3.

2. Trọng lượng riêng

Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó:

trong đó: d là trọng lượng riêng (N/m3)

P là trọng lượng (N)

V là thể tích V (m3)

3. Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng

Câu 1: Trang 36 – SGK vật lí 6

Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn độ:

A. Cưa chiếc cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ rồi đem cân từng đoạn một.

B. Tìm cách đo thể tích của chiếc cột, xem nó là bao nhiêu mét khối? Biết khối lượng  riêng của 1 mét khối sắt nguyên chất ta sẽ tính được khối lượng của chiệc cột.

Để giúp các em chọn, người ta cho biết số liệu sau:

Khi đó chu vi và chiều cao của chiếc cột người ta tính được thể tích của chiếc cột vào khoảng 0,9 m3, Mặt khác ngưởi ta cũng đã cân và biết 1 dm3 sắt nguyên chất là 7,8 kg.

Em hãy xác dịnh khối lượng của chiếc cột.

Câu 2: Trang 37 – SGK vật lí 6

Hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó thể tích 0,5 m3.

Câu 3: Trang 37 – SGK vật lí 6

Hãy tìm các chữ trong khung để điền vào công  thức tính khối lượng riêng:

Bài 11: Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Câu 4: Trang 37 – SGK vật lí 6

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống:

Bài 11: Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Câu 5: Trang 38 – SGK vật lí 6

Hãy tìm cách xác định trọng lượng riêng của một chất làm quả cân.

Câu 6: Trang 38 – SGK vật lí 6

Hãy tính khối lượng và trọng lượng của chiếc dầm sắt có thể tích 40 dm3.

Câu 7: Trang 38 – SGK vật lí 6

Mỗi nhóm học sinh hòa 50g muối ăn vào 0,5 l nước rồi đo khối lượng riêng của nước muối đó.

=> Trắc nghiệm vật lí 6 bài 11: Khối lượng riêng Trọng lượng riêng

Câu 7 trang 38 – Sách giáo khoa vật lí 6

Giải bài C7 trang 38 SGK Vật lí 6. Mỗi nhóm học sinh hòa 50g muối ăn vào 0,5 l nước rồi đo khối lượng của nước muối đó.

Xem lời giải

Giải Vở Bài Tập Vật Lí 6 – Bài 11: Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

1. Khối lượng riêng.

Lời giải:

A. Phương án A: không đồng ý.

Lí do: khi cưa chiếc cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ rồi đem cân từng đoạn một thì sẽ rất lâu đồng thời phá hủy mất cột sắt.

B. Phương án B: đồng ý.

Nếu đồng ý, ta dựa vào các số liệu sau để tính khối lượng của chiếc cột sắt:

– Thể tích của chiếc cột sắt là: V = 0,9 m3

– Khối lượng của 1m3 sắt nguyên chất là: 7,8.1000 = 7800 kg

Vậy khối lượng của chiếc cột sắt là: m = 0,9.7800 = 7020 kg.

Xem Thêm : Viết công thức cấu tạo và gọi tên c5h12o2

Đáp số: 7020 kg.

2. Tính khối lượng của một vật theo khối lượng riêng.

Lời giải:

m = D. V = 2600.0,5 = 1300kg.

Lời giải:

Vở bài tập Vật Lí 6 Bài 11 trang 41-42 | Giải vở bài tập Vật Lí 6 Vo Bai Tap Vat Li 6 Bai 11 Trang 41 42

Lời giải:

Vở bài tập Vật Lí 6 Bài 11 trang 41-42 | Giải vở bài tập Vật Lí 6 Vo Bai Tap Vat Li 6 Bai 11 Trang 41 42 1

Lời giải:

Bước 1: Thả quả cân vào bình chia độ có chứa sẵn V1 = 100cm3 nước. Giả sử nước dâng lên đến mực có vạch chia V2 = 120 cm3.

Khi đó thể tích của quả cân là: V = V2 – V1 = 120 – 100 = 20cm3 = 0,00002m3.

Bước 2: Treo quả cân vào lực kế ta xác định trọng lượng của quả cân là: P = 2N.

(do P = 10.m = 10.0,2 = 2N)

Bước 3: Tính trọng lượng riêng của chất làm nên quả cân bằng công thức:

Vở bài tập Vật Lí 6 Bài 11 trang 41-42 | Giải vở bài tập Vật Lí 6 Vo Bai Tap Vat Li 6 Bai 11 Trang 41 42 2

Trọng lượng riêng của chất làm quả cân là: 100000 (N/m3).

Lời giải:

Khối lượng của chiếc dầm sắt là: m = D.V = 7800.0,04 = 312(kg).

Trọng lượng của chiếc dầm sắt là: P = 10.m = 10.312 = 3120 (N).

Lời giải:

Khối lượng riêng của nước muối là:

Vở bài tập Vật Lí 6 Bài 11 trang 41-42 | Giải vở bài tập Vật Lí 6 Vo Bai Tap Vat Li 6 Bai 11 Trang 41 42 3

Ghi nhớ:

– Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó: D = m/V.

– Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối (kg/m3).

– Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó: d = P/V.

– Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng: d = 10D.

1. Bài tập trong SBT

A. Chỉ cần dùng một cái cân.

B. Chỉ cần dùng một cái lực kế.

C. Chỉ cần dùng một cái bình chia độ.

D. Cần dùng một cái cân và một cái bình chia độ.

Lời giải:

Chọn D.

Khối lượng riêng của hòn bi được xác định qua công thức:

Vở bài tập Vật Lí 6 Bài 11 trang 42-43 | Giải vở bài tập Vật Lí 6 Vo Bai Tap Vat Li 6 Bai 11 Trang 42 43

Do đó: Muốn đo khối lượng riêng D của các hòn bi thủy tinh ta cần dùng một cái cân và một bình chia độ. Dùng cân để đo khối lượng m hòn bi, bình chia độ để đo thể tích V của hòn bi đó.

Lời giải:

Ta có: m = 397g = 0,397 kg; V = 320cm3 = 0,00032m3.

Khối lượng riêng của sữa trong hộp là:

Vở bài tập Vật Lí 6 Bài 11 trang 42-43 | Giải vở bài tập Vật Lí 6 Vo Bai Tap Vat Li 6 Bai 11 Trang 42 43 1

a. Tính thể tích của 1 tấn cát.

b. Tính trọng lượng của một đống cát 3m3.

Lời giải:

Tóm tắt: Thể tích của 10 lít cát: V = 10l = 0,01m3; khối lượng m1 = 15kg.

a. m2 = 1 tấn = 1000kg; V2 = ?

b. Đống cát có thể tích: V3 = 3m3; Trọng lượng P3 = ?

Xem Thêm : furbies là gì – Nghĩa của từ furbies

Khối lượng riêng của cát:

Vở bài tập Vật Lí 6 Bài 11 trang 42-43 | Giải vở bài tập Vật Lí 6 Vo Bai Tap Vat Li 6 Bai 11 Trang 42 43 2

a) Thể tích 1 tấn cát là:

Vở bài tập Vật Lí 6 Bài 11 trang 42-43 | Giải vở bài tập Vật Lí 6 Vo Bai Tap Vat Li 6 Bai 11 Trang 42 43 3

b) Trọng lượng 1 đống cát 3m3 là:

P3 = d.V= 10.D.V = 10.1500.3 = 45000N.

Lời giải:

D = 1960,8 kg/m3; d = 19608 N/m3.

ADVERTISEMENT

Thể tích thực của hòn gạch là:

Vt = 1200 – (192 x 2) = 816 cm3 = 0,000816 m3.

Khối lượng riêng của gạch là:

Vở bài tập Vật Lí 6 Bài 11 trang 42-43 | Giải vở bài tập Vật Lí 6 Vo Bai Tap Vat Li 6 Bai 11 Trang 42 43 4

Trọng lượng riêng của gạch là: d = 10 x D = 19607,8 N/m3.

2. Bài tập tương tự

A. Chỉ cần một cái cân.

B. Chỉ cần một cái lực kế.

C. Cần một cái cân và một bình chia độ.

D. Cần một cái lực kế, một bình chia độ và một sợi chỉ.

Lời giải:

Chọn D.

Trọng lượng riêng của khối hợp kim đặc được xác định qua công thức:

Bài 11a trang 43 Vở bài tập Vật Lí 6 | Giải vở bài tập Vật Lí 6 Bai 11a Trang 43 Vo Bai Tap Vat Li 6

Do đó: Muốn đo trọng lượng riêng d của khối hợp kim ta cần dùng một lực kế, một bình chia độ và một sợi chỉ để treo vật vào lực kế. Dùng lực kế để đo trọng lượng P, bình chia độ để đo thể tích V của khối hợp kim đó.

2. Bài tập tương tự

Lời giải:

Khối lượng riêng của dầu ăn là: D = m:V = 425:500 = 0,85g/cm3 = 850 kg/m3.

2. Bài tập tương tự

Lời giải:

Khối lượng riêng của gạo là: 1200kg/m3.

Thể tích của các hạt gạo trong ống bơ là:

Bài 11c trang 43 Vở bài tập Vật Lí 6 | Giải vở bài tập Vật Lí 6 Bai 11c Trang 43 Vo Bai Tap Vat Li 6

Thể tích của phần không khí trong ống bơ là: V0 = 320 – 208,3 = 111,7 cm3.

Báo cáo thực hành

XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA SỎI

Họ và tên:……………………………… Lớp:………………

1. Mục tiêu của bài

Nắm được cách xác định khối lượng riêng của các vật rắn không thấm nước.

2. Tóm tắt lý thuyết

a) Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một mét khối một chất.

b) Đơn vị của khối lượng riêng là kg/m3.

3. Tóm tắt cách làm

Để đo được khối lượng riêng của sỏi, em phải thực hiện những công việc sau:

a) Đo khối lượng của sỏi bằng: Cân đòn hoặc cân Rô-béc-van.

b) Đo thể tích của sỏi bằng: Bình chia độ có GHĐ 100cm3 và ĐCNN 1cm3.

c) Tính khối lượng riêng của sỏi theo công thức:

Vở bài tập Vật Lí 6 Bài 12 trang 44 | Giải vở bài tập Vật Lí 6 Bai 12 Xac Dinh Khoi Luong Rieng Cua Soi

4. Bảng kết quả đo khối lượng riêng của sỏi

Vở bài tập Vật Lí 6 Bài 12 trang 44 | Giải vở bài tập Vật Lí 6 Bai 12 Xac Dinh Khoi Luong Rieng Cua Soi 1

Giá trị trung bình của khối lượng riêng của sỏi là:

Vở bài tập Vật Lí 6 Bài 12 trang 44 | Giải vở bài tập Vật Lí 6 Bai 12 Xac Dinh Khoi Luong Rieng Cua Soi 2

Video liên quan

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Blog

ADVERTISEMENT
Next Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài Viết Mới

ADVERTISEMENT