ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Vật sáng AB đặt trước gương cầu lồi cho ảnh A phẩy B phẩy có đặc điểm gì

ADVERTISEMENT

Ảnh tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo cho nên không hứng được trên màn

=> Loại đáp án C và D

Bạn Đang Xem: Vật sáng AB đặt trước gương cầu lồi cho ảnh A phẩy B phẩy có đặc điểm gì

Gương cầu lồi cho ảnh bé hơn vật nên đáp án A sai

=>CHỌN B

03/08/2021 473

B.Là ảnh ảo, nhỏ hơn vật

Đáp án chính xác

C.Là ảnh ảo, lớn hơn vật.

D.Là ảnh thật, nhỏ hơn vật.

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo (không hứng được trên màn), nhỏ hơn vật
Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ảnh tạo bởi gương cầu lồi là:

Xem đáp án » 03/08/2021 3,858

Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi như thế nào so với gương phẳng cùng kích thước:

Xem đáp án » 03/08/2021 1,309

Xem Thêm : Tango không hiển thị tên bạn bè trong danh sách liên lạc

Chọn câu đúng:

Xem đáp án » 03/08/2021 1,194

Hai vật giống hệt nhau, một vật đặt trước gương phẳng và một vật đặt trước gương cầu lồi, thu được hai ảnh. Chọn nhận xét đúng về đặc điểm hai ảnh:

Xem đáp án » 03/08/2021 1,136

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

Xem đáp án » 03/08/2021 835

Đặt hai viên pin giống hệt nhau trước một gương cầu lồi và một gương phẳng. Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh kích thước ảnh của viên pin tạo bởi gương cầu lồi và gương phẳng:

Xem đáp án » 03/08/2021 662

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có đặc điểm là:

Xem đáp án » 03/08/2021 658

Xem Thêm : Công nghệ 9 VNEN bài 5 lắp đặt dây dẫn mạng điện trong nhà

Gương cầu lồi có mặt phản xạ là

Xem đáp án » 03/08/2021 481

Chiếu một chùm sáng song song lên một gương cầu lồi, ta thu được một chùm sáng phản xạ có tính chất:

Xem đáp án » 03/08/2021 395

Vật được gọi là gương cầu lồi là:

Xem đáp án » 03/08/2021 353

 Vùng nhìn thấy trong gương phẳng………vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi (cùng kích thước).

Xem đáp án » 03/08/2021 213

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi:

Xem đáp án » 03/08/2021 206

Khi chiếu một chùm sáng song song lên một gương cầu lồi, ta thu được một chùm sáng phản xạ…………

Xem đáp án » 03/08/2021 132

19/06/2021 5,166

B. Là ảnh ảo, nhỏ hơn vật

Đáp án chính xác

C. Là ảnh ảo, lớn hơn vật.

D. Là ảnh thật, nhỏ hơn vật.

Đáp án BẢnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo (không hứng được trên màn), nhỏ hơn vật

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi:

Xem đáp án » 19/06/2021 16,981

Vật nào sau đây có thể coi là gương cầu lồi?

Xem đáp án » 19/06/2021 5,210

Gương cầu lồi có cấu tạo là:

Xem đáp án » 18/06/2021 2,455

Tại sao người ta không đặt gương phẳng mà lại đặt gương cầu lồi ở các khúc ngoặt trên đường?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,468

Nếu nhìn vào gương thấy ảnh nhỏ hơn vật thì kết luận, gương đó là:

Xem đáp án » 19/06/2021 1,015

Chiếu một chùm sáng song song lên một gương cầu lồi, ta thu được một chùm sáng phản xạ có tính chất:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,005

Xem Thêm : Tango không hiển thị tên bạn bè trong danh sách liên lạc

Chọn câu đúng:

Xem đáp án » 19/06/2021 991

Chiếu chùm ánh sáng phân kì vào gương A và nhận được các tia phản xạ như hình sau:

Gương A là:

Xem đáp án » 19/06/2021 946

Xem Thêm : Tango không hiển thị tên bạn bè trong danh sách liên lạc

Chọn câu đúng:

Xem đáp án » 19/06/2021 888

Vật được gọi là gương cầu lồi là:

Chọn phương án đúng nhất, khi nói về gương cầu lồi:

Xem đáp án » 19/06/2021 882

Đặt hai viên pin giống hệt nhau trước một gương cầu lồi và một gương phẳng. Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh kích thước ảnh của viên pin tạo bởi gương cầu lồi và gương phẳng:

Xem đáp án » 19/06/2021 525

Vật sáng AB đặt trước gương cầu lồi cho ảnh A’B’ có đặc điểm như thế nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 488

Vật nào sau đây là gương cầu lồi?

Xem đáp án » 19/06/2021 446

Hai vật giống hệt nhau, một vật đặt trước gương phẳng và một vật đặt trước gương cầu lồi, thu được hai ảnh. Chọn nhận xét đúng về đặc điểm hai ảnh:

Xem đáp án » 19/06/2021 352

Hai viên phấn giống hệt nhau, viên thứ nhất đặt thẳng đứng trước gương phẳng, viên thứ hai đặt thẳng đứng trước gương cầu lồi, thu được hai ảnh. Quan sát hai ảnh và tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Ảnh tạo bởi gương cầu lồi……………..ảnh tạo bởi gương phẳng

ADVERTISEMENT

Xem đáp án » 18/06/2021 300

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Blog

ADVERTISEMENT

Related Posts

Next Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài Viết Mới

ADVERTISEMENT