ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Y nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương

ADVERTISEMENT

10/09/2021 3,749

A. Đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền Nam, Bắc

Đáp án chính xác

B. Miền Bắc chưa được giải phóng

C. Miền Nam đã được giải phóng

D. Cả nước được giải phóng và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 157 – 158.
Cách giải: Đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền Nam, Bắc là nội dung phản ánh đúng tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương. 
Chọn A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2-1930)? 

Xem đáp án » 10/09/2021 2,013

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố thúc đẩy kinh tế Tây Âu phát triển nhanh từ năm 1950 đến năm 1973? 

Bạn Đang Xem: Y nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương

Xem đáp án » 10/09/2021 1,501

Phong trào Đồng khởi (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam thắng lợi dẫn đến sự ra đời của 

Xem đáp án » 10/09/2021 672

Thực tiễn phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX là một trong những cơ sở để nhiều sĩ phu đầu thế kỉ XX 

Xem đáp án » 10/09/2021 608

Một trong những mục tiêu quan trọng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là 

Xem đáp án » 10/09/2021 595

Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với lịch sử dân tộc là 

Xem đáp án » 10/09/2021 557

Xem Thêm : Bằng phán đất là gì

Trong Đông – Xuân 1953-1954, bộ đội chủ lực Việt Nam mở chiến dịch tiến công quân 

Pháp ở 

Xem đáp án » 10/09/2021 495

Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia là một trong những biểu hiện của xu thế 

Xem đáp án » 10/09/2021 418

Nội dung nào sau đây là bài học kinh nghiệm được rút ra từ cuộc đấu tranh chống các thế lực ngoại xâm và nội phản từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 ở Việt Nam? 

Xem đáp án » 10/09/2021 387

Chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947 của quân dân Việt Nam đã 

Xem đáp án » 10/09/2021 374

Phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam có điểm khác biệt về 

Xem đáp án » 10/09/2021 346

Một trong những biểu hiện về vai trò quyết định nhất của hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) ở Việt Nam là 

Xem đáp án » 10/09/2021 340

Xem Thêm : Để vào miền Nam chống Pháp cuối năm 1945 hàng vạn thanh niên miền Bắc đã xung phong vào đoàn quân

Ở Việt Nam, cuối năm 1928, các thành viên của tổ chức nào sau đây thực hiện chủ trương “vô sản hóa”? 

Xem đáp án » 10/09/2021 335

Nội dung nào sau đây không phải xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt? 

Xem đáp án » 10/09/2021 325

Để khắc phục khó khăn, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp phát triển lên một bước mới, tháng 6-1950, Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định 

Xem đáp án » 10/09/2021 295

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 158 SGK Lịch sử 12

Đề bài

Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương như thế nào?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 157, 158 để trả lời. 

Lời giải chi tiết

Với Hiệp định Giơ ne vơ, cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương có Mỹ giúp đã chấm dứt.

1. Miền Bắc: 

– Ngày 10/10/1954, quân ta tiếp quản Hà Nội.

– Ngày 1/1/1955, Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mắt nhân dân thủ đô.

– Ngày 16/5/1955, Pháp rời khỏi Hải Phòng, miền Bắc hoàn toàn giải phóng.

2. Miền Nam: 

– Giữa tháng 5/1956, Pháp rút khỏi miền Nam khi chưa thực hiện hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam theo điều khoản của Hiệp định Giơ-ne-vơ, …

– Mỹ thay Pháp, đưa tay sai Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền ở miền Nam, âm mưu chia cắt Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Dương và Đông Nam Á.

⟹ Việt Nam tạm thời bị chia cắt làm hai miền, miền Bắc được thống nhất thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ, đấu tranh thống nhất đất nước.

Loigiaihay.com

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 – Xem ngay

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

05/11/2020 712

Câu hỏi Đáp án và lời giải

ADVERTISEMENT

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Pháp rút khỏi miền Bắc vào tháng 5 – 1955 nhưng hội nghị hiệp thương để tiến hành Tổng tuyển cử hai miền Nam – bắc vẫn chưa được tiến hành.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Blog

ADVERTISEMENT
Next Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài Viết Mới

ADVERTISEMENT