ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Biến x có thể nhận giá trị 15, 20 hay chọn kiểu dữ liệu phù hợp vs biến x

ADVERTISEMENT

* Hướng dẫn giải

Biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20. Kiểu dữ liệu phù hợp với biến x là Integer

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 10

Các số -5, 100, 15, 20 là các số nguyên → kiểu dữ liệu của x là kiểu nguyên. Trong x có giá trị -5 → chỉ có thể là kiểu integer, longint (vì chứa giá trị âm). Vì các giá trị này có giá trị nhỏ nên kiểu dữ liệu phù hợp với biến x là integer (longint sẽ chiếm bộ nhớ lớn).

Bạn Đang Xem: Biến x có thể nhận giá trị 15, 20 hay chọn kiểu dữ liệu phù hợp vs biến x

   Đáp án: C

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 10

Biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20. Hã…

Câu hỏi: Biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20. Hãy chọn kiểu dữ liệu phù hợp với biến x?

A. Real

B. LongInt

Xem Thêm : Trắc nghiệm Sinh 11 Chương sinh sản

C. Integer

D. Word

Đáp án

C

– Hướng dẫn giải

Biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20. Kiểu dữ liệu phù hợp với biến x là Integer

Xem Thêm : sexual disorientation là gì – Nghĩa của từ sexual disorientation

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Tin học 11 bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn

Lớp 11 Tin học Lớp 11 – Tin học

Các số -5, 100, 15, 20 là các số nguyên → kiểu dữ liệu của x là kiểu nguyên. Trong x có giá trị -5 → chỉ có thể là kiểu integer, longint (vì chứa giá trị âm). Vì các giá trị này có giá trị nhỏ nên kiểu dữ liệu phù hợp với biến x là integer (longint sẽ chiếm bộ nhớ lớn).

Bạn Đang Xem: Biến x có thể nhận giá trị 15, 20 hay chọn kiểu dữ liệu phù hợp vs biến x

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

03/09/2020 1,197

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20. Kiểu dữ liệu phù hợp với biến x là Integer

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Các số -5, 100, 15, 20 là các số nguyên → kiểu dữ liệu của x là kiểu nguyên. Trong x có giá trị -5 → chỉ có thể là kiểu integer, longint (vì chứa giá trị âm). Vì các giá trị này có giá trị nhỏ nên kiểu dữ liệu phù hợp với biến x là integer (longint sẽ chiếm bộ nhớ lớn).

Bạn Đang Xem: Biến x có thể nhận giá trị 15, 20 hay chọn kiểu dữ liệu phù hợp vs biến x

ADVERTISEMENT

Đáp án: C

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Blog

ADVERTISEMENT

Related Posts

Next Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài Viết Mới

ADVERTISEMENT