ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Cho hình bình hành ABCD tâm O có các khẳng định sau 1 OA+−→ −− OB=−→ − AB+−→ − 2 có −→ −−

ADVERTISEMENT

Notice: Trying to get property 'end' of non-object in /home/quatangtiny/htdocs/quatangtiny.com/wp-content/themes/jnews/class/ContentTag.php on line 36
ADVERTISEMENT

01/09/2021 1,490

A. OC→ + OB→

Đáp án chính xác

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho bốn điểm A, B, C, D phân biệt. Khi đó vectơ u→ = AD→ – CD→ + CB→ – AB→ bằng

Xem đáp án » 01/09/2021 3,196

Cho hình bình hành ABCD tâm O. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 01/09/2021 3,188

Cho tam giác đều ABC, cạnh a. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 01/09/2021 2,145

Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Khi đó AB→ + DB→ bằng:

Xem đáp án » 01/09/2021 1,518

Cho hình bình hành ABCD, I là giao điểm hai đường chéo. Khi đó, khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 01/09/2021 1,336

Cho hình thang có hai đáy là AB = 3a và CD = 6a. Khi đó AB→ + CD→ bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 01/09/2021 939

Cho ba điểm phân biệt A, B, C. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

Xem đáp án » 01/09/2021 860

Cho tam giác ABC vuông tại A và AB = 3, AC = 8. Vectơ CB→ + AB→ có độ dài là:

Xem đáp án » 01/09/2021 854

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5, AC = 25

Độ dài vectơ AB→ + AC→  bằng:

Xem đáp án » 01/09/2021 754

Cho 6 điểm A, B, C, D, E, F. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 01/09/2021 729

Hai vectơ AB→; CD→ vuông góc với nhau khi thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

Xem đáp án » 01/09/2021 599

Cho hình bình hành ABCD. Hai điểm M và N lần lượt là trung điểm của BC và AD. Cặp vectơ nào trong số các cặp vectơ sau đây không bằng nhau?

Xem đáp án » 01/09/2021 525

Tam giác ABC là tam giác vuông nếu nó thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

Xem đáp án » 01/09/2021 332

Cho hai vectơ a→, b→ thỏa mãn a→ + b→ = 0. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 01/09/2021 248

Cho tam giác ABC. Các điểm M, N và P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC và BC.

Đẳng thức nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 01/09/2021 247

đã hỏi trong Lớp 10 Toán học

· 16:34 06/08/2021

Câu 8: Cho hình bình hành ABCD tâm O. Các vectơ khác 0 ngược hướng với OBlàA.BD OD , .B.BD OD BO , , .C DB DO , .D. BD BO , .

Câu hỏi hot cùng chủ đề

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

BÀI TẬP GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA 1 CUNG-Lớp 10 – 2K6 TOÁN THẦY THẾ ANH

Toán

UNIT 10: LANGUAGE – NGỮ PHÁP TRỌNG TÂM CÂU GIÁN TIẾP (buổi 2) – 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

Tiếng Anh (mới)

BÀI TẬP ANCOL TRỌNG TÂM-Lớp 11 – 2k5 – Livestream HÓA cô THU

Hóa học

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH – 2k5 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

CHỌN LỌC CÁC BÀI TẬP HAY NHẤT VỀ THẤU KÍNH MỎNG – 2K5 Livestream LÝ THẦY TUYÊN

Vật lý

BÀI TẬP TỔNG HỢP ANCOL – PHENOL – 2K5 – Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

ÔN TẬP HỌC KÌ II – BẤT PHƯƠNG TRÌNH – 2k6 – Livestream TOÁN thầy ANH TUẤN

Toán

Xem thêm …

ADVERTISEMENT

Related Posts

Next Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài Viết Mới

ADVERTISEMENT