ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Đáp an de thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh văn năm 2022 Cần Thơ

ADVERTISEMENT

Cập nhật đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại TP Cần Thơ năm 2021: Tại Cần Thơ, các học sinh sẽ tham gia kỳ thi vào lớp 10 diễn ra trong hai ngày là ngày 5/6 và ngày 6/6/2021 với ba môn chính là Toán – Văn – Tiếng Anh. Sáng nay các thí sinh đã hoàn thành xong bài thi môn Toán.

TP Cần Thơ thực hiện tốt quy định giãn cách xã hội để kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được đảm bảo an toàn.

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 Cần Thơ năm 2021 xoay quanh các câu hỏi liên quan đến vấn đề trọng âm, phát âm, tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa, câu hỏi điền từ thích hợp, câu hỏi viết lại câu và những câu liên quan đến phần ngữ pháp. Những kiến thức liên quan chủ yếu  kiến thức lớp 7, lớp 8 và phần lớn là lớp 9.

Dưới đây là đề thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP Cần Thơ

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh  tại TP Cần Thơ

Thieunien sẽ cập nhật ngay khi công bố đáp án, các bạn chú ý theo dõi.

Ngoài đề thi và đáp án của môn Tiếng Anh, các thí sinh có thể theo dõi các thông tin tuyển sinh, đề và đáp án của từng môn thi của TP Cần Thơ tại Thieunien.vn, những thông tin mới sẽ luôn được cập nhật nhanh và liên tục tại đây. 

Xuất bản ngày 05/06/2021 – Tác giả: Cao Linh

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Cần Thơ năm học 2021-2022 2 mã đề 704, 709. Tuyển tập đề thi vào 10 Cần Thơ môn Anh qua các năm

Mời các bạn tham khảo đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Cần Thơ chính thức năm học 2021-2022 của Sở GD&ĐT được Đọc tài liệu cập nhật kèm đáp án dưới đây.

Đáp án đề vào 10 môn Anh Cần Thơ 2021

Mã đề: 704

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a

1C11D21B31A2D12C22B32D3B13D23B33B4B14A24C34D5C15B25D35D6A16D26C7D17D27B8A18B28C9B19C29D10A20D30A

Mã đề 709

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a

1D11D21A31C2B12A22D32D3D13B23D33A4B14A24C34A5A15B25B35D6A16B26A7D17A27D8C18D28C9D19C29A10D20C30B

Đáp án phần tự luận chung

B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm; gồm 12 câu, từ câu 1 đến câu 12)

Part 1: Complete the following sentences with the correct forms of the words in capitals.

Question 1: Air……affects our health negatively. (POLLUTE)  → pollution

Question 2: My grandparents will…..the 40th wedding anniversary. (CELEBRATION) → celebarate

Question 3: My brother draws very……He wants to become a famous artist. (GOOD) → well

Question 4: People have…..ideas about the use of smartphones in class. (DIFFERENCE) →different

Part 2: Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first. →

Question 5: We are far away from each other, but we still keep in touch.

-> Although we are far away from each other, we still keep in touch.

Question 6: He doesn’t catch the bus because he gets up late.

-> If he didn’t get up late, he would catch the bus.

Question 7: She bought this book two days ago.

-> This book was bought two days ago

Question 8: “I will visit Cat Ba island after the exam”, he said.

-> He said he would visit Cat Ba island after the exam.

Part 3: Make meaningful sentences using the words given.

Question 9: She/meet / him/yesterday.

-> She met him yesterday.

Question 10: Nam/ not see / parents / recently.

-> Nam hasn’t seen his parents recently.

Question 11: Hoa /be / very kind, and / always help / other people.

-> Hoa is very kind, and she always helps other people.

Question 12: Our government / suggest/people/ follow the principles / the Five-K message/ prevent the Covid-19 pandemic.

-> Our government suggests that people should follow the principles of the Five-K message to prevent the Covid-19 pandemic.

Đang cập nhật tiếp các mã đề.

Mã đề: 704 (Đáp án trong đề là đáp án của thí sinh)

Key mã 709 đề vào 10 môn anh Cần Thơ 2021

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Cần Thơ sẽ diễn ra vào thời gian tới. Đọc tài liệu sẽ cập nhật đề thi môn Tiếng Anh ngay sau khi kỳ thi diễn ra ngày 05/06/2021.

Tham khảo thêm điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Cần Thơ và tuyển tập đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Cần Thơ dưới đây để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới:

Tuyển tập đề thi vào 10 Cần Thơ môn Anh qua các năm

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 năm 2020

Xem chi tiết đáp án đề thi: Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Cần Thơ 2020

Đề thi vào 10 môn Anh năm 2019

B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm; gồm 12 câu, từ câu 12)

Part 1. Complete the following sentences with the correct forms of the words in capitals. (1,0 pt)

Question 1: We are _______ with the high electricity bill this month.(DISAPPOINT)

Question 2: The company must reduce costs to compete _______  (EFFECTIVE)

Question 3: My teacher always _______ me to study hard to pass the entrance exam.  (ADVICE)

Question 4: Thanks to the  ________of medical science, people nowadays live longer than they used to.(DEVELOP)

Xem chi tiết đáp án đề thi: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh TP Cần Thơ năm 2019

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi vào lớp 10 môn Anh các năm mà Đọc Tài Liệu tổng hợp nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn, Toán, Tiếng Anh năm 2021

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Cần Thơ diễn ra trong 2 ngày 5/6 và 6/6/2021. Sáng 5/6 thi Toán, chiều Anh, còn sáng 6/6 thi Văn.

Với bộ đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh kèm đáp án dưới đây, sẽ giúp các em dễ dàng so sánh với bài thi của mình xem làm đúng bao nhiêu câu hỏi và ước tính số điểm của mình.

Đề thi vào lớp 10 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Cần Thơ

I. Đọc hiểu

Câu 1. Thành phần biệt lập là: “ơi” => thành phần gọi – đáp.

Câu 2. Trường từ vựng: núi, đất, dòng sông, biển, nước.

Câu 3.

Biện pháp nhân hóa được thể hiện ở từ “yêu”. Đây là từ dùng cho con người nhưng lại được sử dụng cho con vật

Câu 4: Học sinh có thể lý giải theo nhiều cách khác nhau, lý giải.

Gợi ý:

Câu thơ trên có thể hiểu: Một người không thể làm nên cả một nhân gian nghĩa là muốn thành công hãy đoàn kết, hãy sống trong tình yêu thương của mọi người thay vì tách mình ra khỏi xã hội.

II. Làm văn

Câu 1.

1. Mở đoạn

– Tinh thần tương thân, tương ái là một truyền thống quý báu của dân tộc ta.

2. Thân đoạn

a.Thế nào là tinh thần tương thân, tương ái?

– Là sự quan tâm, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống giữa con người với con người.

b. Vi sao ta cần phải có tinh thần tương thân, tương ái?

– Tinh thần tượng thân, tương ái thể hiện phẩm chất, nhân cách cao quý của con người, là biểu hiện của tình yêu thương.

– Tinh thần tương thân, tương ái giúp gắn kết con người lại với nhau, tạo ra sức mạnh vật chất lẫn tinh thần để vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

– Tinh thần tương thân, tương ái giúp con người sống nhân ái hơn.

– Sống không có tinh thần tương thân, tương ái, thể hiện sự vô cảm của con người, con người sẽ bị tách biệt khỏi tập thể.

c. Học sinh thể hiện tinh thần tương thân, tương ái như thế nào?

– Người có tinh thần tương thân, tương ái là người sống có tấm lòng nhân nghĩa, có phẩm chất đạo đức tốt đęp:
+ Trong gia đình: yêu thương, kính trọng ông bà, cha mẹ; sống hòa hợp, gắn bó với anh, chị, em: biết nhường nhịn lẫn nhau,..

+ Trong nhà trường: kính trọng, yêu mến thầy cô giáo, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè,…

+ Ngoài xã hội: biết cảm thông, chia sẻ với hoàn cảnh của người nghèo khó; biết tương trợ, giúp đỡ đồng bảo vùng thiên tai, lũ lụt,…Dẫn chứng: Covid 19, bão lũ miền trung,…

– Nhận thức: Biết tương thân, tương ái, giúp đỡ người khác trong khó khăn, hoạn nạn là việc làm tốt đẹp, cần tuyên dương, ngợi khen và lan tỏa trong cộng đồng. Thế nhưng, lòng tốt cũng cần phải đặt đúng chỗ, giúp đúng người, đúng việc, đừng để lòng tốt của mình bị kẻ xấu lợi dụng.

* Phê phán: Trong xã hội ngày nay vẫn còn những kẻ chỉ biết nghĩ đến quyền lợi của bản thân mình, thờ ơ, vô cảm trước hoàn cảnh khó khăn, nỗi khổ đau của người khác. Những người như thế thật đáng chê trách.

* Bài học: Không có gì đẹp bằng ánh sáng của lòng nhân ái. Hãy biết yêu thương, giúp đỡ người khác.

3. Kết đoạn

– Khẳng định: Tinh thần tương thân, tương ái là truyền thống tốt đẹp, quý báu của dân tộc ta. Tương thân, tương ái là phẩm chất cần có ở mỗi con người.

ADVERTISEMENT

– Liên hệ: Chúng ta hôm nay cần phải gìn giữ và phát huy tinh thần tốt đẹp ấy trong thời đại ngày nay.

Câu 2

1. Mở bài:

– Giới thiệu tác giả, tác phẩm

– Giới thiệu nhân vật và vấn đề nghị luận

2. Thân bài

a)Trước khi bé Thu nhận ông Sáu là ba:

-Là cô bé sinh ra và lớn lên trong chiến tranh nên trong suốt 8 năm trời cô bé không được gặp ba. Cô chỉ biết mặt ba qua 1 tấm ảnh ba chụp chung với má.

-Những tưởng ngày đoàn viên sau 8 năm xa cách phải đầy mừng tủi, hạnh phúc nhưng cô bé lại thể hiện 1 thái độ khác thường:

+Trước sự xúc động của ông Sáu, ba bé Thu thì cô bé ngạc nhiên, hoảng sợ, mặt tái đi, bỏ chạy, cầu cứu má.

+ Những ngày sau đó dù ông dành hết thời gian bên con, yêu thương, chăm sóc nhưng bé Thu vẫn lạnh nhạt, xa lánh thậm chí bướng bỉnh, ngang ngạnh cự tuyệt ông:

  • Cô bé không chịu gọi ông là cha. Những lúc phải nói với ông nó chỉ gọi trống không, bất chấp sự trách móc của mẹ.
  • Cô bé còn từ chối sự chăm sóc của ông rất quyết liệt. Nó hất miếng trứng cá ông gắp cho ra khỏi bát làm đổ cả cơm.
  • Lúc ông Sáu không kìm được nỗi đau khổ nên phạt bé Thu, con bé ngay lập tức bỏ sang nhà bà ngoại.

=>Miêu tả thái độ, hành động khác thường của con bé, tác giả đã:

+ Tái hiện được hoành cảnh éo le của chiến tranh.

+ Cho thấy bé Thu hồn nhiên nhưng cũng bướng bỉnh, cá tính. Cô không nhận ông Sáu là ba vì trên mặt ông có vết sẹo, không giống với người ba của cô bé trên tấm hình suốt 8 năm nay.

b.Khi bé Thu nhận ông Sáu là ba:

– Sau khi nghe bà ngoại giải thích, bé Thu đã trở về nhà trong sáng ngày ông Sáu lên đường về đơn vị. Con bé đã thay đổi hoàn toàn thái độ trong sự ngỡ ngàng của ông Sáu và mọi người.

+ Nó cau có, bướng bỉnh mà buồn rầu và nghĩ ngợi sâu xa.

+ Khi bắt gặp cái nhìn trìu mến, buồn bã của ba đôi mắt nó bỗng xôn xao. Đó là cái xôn xao của sự đồng cảm. Bé Thu nhận ra những tiếc nuối, xót xa, yêu thương trong ánh mắt của ba mình.

+ Đến giây phút cuối cùng, khi ông Sáu cất lời từ biệt con bé mới cất lên tiếng gọi ba xé lòng

+ Tiếng gọi bị kìm nén suốt 8 năm

+ Tiếng gọi chất chứa bao tình yêu thương thắm thiết.

+ Không chỉ vậy, nó xô đến ôm chặt lấy ba, hôn ba, hôn lên vết thẹo:

  • Con bé muốn giữ chặt ba, không cho ba đi.
  • Nó lo sợ ba sẽ đi mất.
  • Nó muốn bày tỏ tất cả tình yêu của mình dành cho ba.

->Trong khoảnh khắc, mọi khoảng cách với ba bị xóa bỏ. Cô bé không dấu diếm sự gắn bó và tình cảm của mình dành cho ba -> khiến mọi người xúc động.

->Miêu tả biến đổi tình cảm của bé Thu, tác giả đã 1 lần nữa tô đậm tình yêu ba tha thiết. Khi lạnh nhạt cũng như khi quấn quýt, bé Thu đều hướng đến ba mình.

->Qua đó, ta thấy bé Thu gan góc, bướng bỉnh nhưng rất giàu tình cảm và dễ xúc động.

3. Kết bài: Tổng kết vấn đề

Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2021

Sở GD&ĐT Cần Thơ

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2021 – 2022Khóa thi ngày 5 tháng 6 năm 2021

Môn: Ngữ văn

Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian giao đề

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

(1) Con ong làm mật, yêu hoa
Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời.
Con người muốn sống, con ơi
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.

(2) Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng.
Một người – đâu phải nhân gian?
Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi!

(3) Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu?
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

(Trích Tiếng ru – Tố Hữu, Gió lộng, NXB Văn học, 1981)

Câu 1. Xác định thành phần biệt lập trong khổ thơ (1)

Câu 2. Chỉ ra các từ thuộc trường từ vựng “thế giới tự nhiên” trong khổ thơ (3).

Câu 3. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa được sử dụng trong hai câu thơ sau:

Con ong làm mật, yêu hoa
Con cá bơi, yêu nước, con chim ca, yêu trời.

Câu 4. Em hiểu như thế nào về hai câu thơ:

Một người – đâu phải nhân gian?
Sống chằng, một đốm lửa tàn mà thôi!

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm)

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về sự cần thiết của tinh thần tương thân tương ái trong cuộc sống.

Câu 2 (5,0 điểm)

Phân tích thái độ và hành động của bé Thu qua hai đoạn trích sau:

[…] Trong bữa cơm đó, anh Sáu gắp một cái trứng cá to vàng để vào chén của nó. Nó liền lấy đũa xoi vào chén, để đó rồi thất thần hất cái trắng ra cơm văng tung tóe cả mâm. Giận quá và không kịp suy nghĩ anh vung tay đánh vào mông nó và hét lên:

– Sao mày cứng đầu quá vậy hả?

Tôi tưởng con bé sẽ lăn ra khóc, sẽ giãy,sẽ đạp đổ cả mâm cơm, hoặc sẽ chạy vụt đi . Nhưng không, nó ngồi im, đầu cúi gằm xuống.Nghĩ thế nào,nó cầm đũa gắp lại cái trứng cá để vào chén,rồi lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi mâm.Xuống bến, nó nhảy xuống xuồng, mở lòi tói cố làm cho dây lòi tói khua rộn ràng, khua thật to, rồi lấy dầm bơi qua sông.Nó sang qua nhà ngoại, mét với ngoại và khóc ở bên ấy. Chiều đó, mẹ nó sang dỗ dành mấy nó cũng không về…
Và:

[…] Đến lúc chia tay, mang ba lô lên vai, sau khi bắt tay hết mọi người, anh Sáu mới đưa mắt nhìn con, thấy nó đứng trong góc nhà.

Chắc anh cũng muốn ôm con, hôn con, nhưng hình như cũng lại sợ nó giẫy lên lại bỏ chạy, nên anh chỉ đứng nhìn nó. Anh nhìn với đôi mắt trìu mến lẫn buồn rầu. Tôi thấy đôi mắt mênh mông của con bé bỗng xôn xao.

– Thôi ! Ba đi nghe con ! – Anh Sáu khe khẽ nói.

Chúng tôi, mọi người – kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó thôi. Nhưng thật lạ lùng, đến lúc ấy, tình cha con như bỗng nổi dậy trong người nó, trong lúc không ai ngờ đến thì nó bỗng kêu thét lên:

– Ba…a…a… ba!

Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa. Đó là tiếng “ba” mà nó cố đè nén trong bao nhiêu năm nay, tiếng “ba” như vỡ tung ra từ đáy lòng nó, nó vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như một con sóc, nó chạy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó. Tôi thấy làn tóc tơ sau ót nó như dựng đứng lên.

Nó vừa ôm chặt lấy cổ ba nó vừa nói trong tiếng khóc:

– Ba! Không cho ba đi nữa ! Ba ở nhà với con !

Ba nó bế nó lên. Nó hôn ba nó cùng khắp. Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài bên má của ba nó nữa…

(Trích Chiếc lược ngà – Nguyễn Quang Sáng, Ngữ văn 9, Tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017)

Đáp án đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh Cần Thơ 2021

Đáp án mã đề 704

I. Trắc nghiệm

1.C2.D3.B4.B5.C6.A7.D8.A9.B10.A11.D12.C13.D14.A15.C16.D17.D18.B19.B20.D21.B22.B23.C24.C25.D26.C27.B28.C29.D30.A31.A32.D33.B34.D35.B

II. Tự luận

1. Pollution

2. celebrate

3. well

4. different

Question 5: We are far away from each other, but we still keep in touch.

-> Although we are far away from each other, we still keep in touch.

Question 6: He doesn’t catch the bus because he gets up late.

-> If he didn’t get up late, he would catch the bus.

Question 7: She bought this book two days ago.

-> This book was bought two days ago

Question 8: “I will visit Cat Ba island after the exam”, he said.

-> He said he would visit Cat Ba island after the exam.

Part 3: Make meaningful sentences using the words given.

Question 9: She/meet / him/yesterday.

-> She met him yesterday.

Question 10: Nam/ not see / parents / recently.

-> Nam hasn’t seen his parents recently.

Question 11: Hoa /be / very kind, and / always help / other people.

-> Hoa is very kind, and she always helps other people.

Question 12: Our government / suggest/people/ follow the principles / the Five-K message/ prevent the Covid-19 pandemic.

-> Our government suggests that people should follow the principles of the Five-K message to prevent the Covid-19 pandemic.

Đáp án mã đề 709

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a

1D11D21A31C2B12A22D32D3D13B23D33A4B14A24C34A5A15B25B35D6A16B26A7D17A27D8C18D28C9D19C29A10D20C30B

Mã đề 704

Đáp án đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Cần Thơ 2021

Đáp án mã đề 503

I. Trắc nghiệm

Câu Đ/a Câu Đ/a

1B11C2D12A3B13D4C14C5D15C6B16D7D17B8A18B9A19A10A20C

II. Tự luận

Câu 1 (1 điểm)

a)

Ta có:

nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt

Vậy tập nghiệm của phương trình là S={2 ; 3}.

b)

Vậy hệ phương trình có nghiệm (x ; y)=(5 ; 8)

Câu 2

Câu 3:

c)

Mã đề 503

Cập nhật: 06/06/2021

ADVERTISEMENT

Related Posts

Next Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài Viết Mới

ADVERTISEMENT