ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Máy tính cần phải có hệ điều hành để chọn phương án sai

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Trả lời: chức năng của hệ điều hành:

+ Đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và máy tính

Bạn Đang Xem: Máy tính cần phải có hệ điều hành để chọn phương án sai

+ Cung cấp phương tiện để thực hiện các chương trình khác

Xem Thêm : tard yard là gì – Nghĩa của từ tard yard

+ Cung cấp tài nguyên cho các chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình đó

Đáp án: C

05/11/2020 1,030

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chức năng của hệ điều hành:+ Đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và máy tính+ Cung cấp phương tiện để thực hiện các chương trình khác+ Cung cấp tài nguyên cho các chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình đóĐáp án: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

05/11/2020 43

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hệ điều hành có vai trò rất quan trọng. Nó điều khiển mọi hoạt động trong máy tính bao gồm phần cứng, phần mềm tham gia vào các quá trình xử lí thông tin.Vậy đáp án đúng là đáp án D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Những câu hỏi liên quan

Hãy chọn tổ hợp các phương án thích hợp nhất để điền vào ô trống trong mô tả về hệ điều hành như sau : “ Hệ điều hành là một tập hợp các ( a ) được tổ chức thành một ( b ) với nhiệm vụ đảm bảo ( c ) giữa dùng với máy tính, cung cấp các phương tiện và dịch vụ để người dùng dễ dàng thực hiện chương trình, quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy, tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu .”

Xem Thêm : Đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy trên đất nghệ an được thể hiện như thế nào

Điền các từ sau: Phần cứng, phần mềm, chương trình, giao tiếp, thông tin vào khoảng trống cho thích hợp:

Hệ điều hành có chức năng điều khiển các thiết bị ……(1)…… của máy tính và tổ chức thực hiện các ……(2)…… trong máy tính. Ngoài ra hệ điều hành còn làm nhiệm vụ tổ chức, quản lí ………(3)…….. trên máy tính và cung cấp môi trường để người sử dụng ……(4)……với máy tính.

-……(1)…. là một thành phần của hệ điều hành, có …(2)….., cung cấp các dịch vụ để người dùng có thể dễ dàng thực hiện việc đọc/ghi thông tin trên bộ nhớ ngoài và đảm bảo cho các chương trình đang hoạt động trong hệ thống có thể ……(3)……

Câu 1 : Tìm câu sai trong các câu nói về chức năng của Hệ điều hành dưới đây :A_Đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và hệ thống (máy tính)B_Tổ chức quản lý và sử dụng một cách tối ưu tài nguyên của máy tínhC_Thực hiện tìm kiếm thông tin trên mạng INTERNET . ( * )D_Cung cấp phương tiện để thực hiện các chương trình khác Câu 2 : Hãy chọn câu ghép đúng . Hệ điều hành là :A_Phần mềm ứng dụngB_Phần mềm tiện íchC_Phần mềm hệ thống ( * )D_Phần mềm công cụCâu 3 : Hãy chọn câu ghép đúng . Hệ điều hành là :A_Phần mềm hệ thống ( * )B_Phần mềm ứng dụngC_Phần mềm văn phòngD_Cả 2 câu a, b đều đúngCâu 4 : Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ ở đâu : A_Trên bộ nhớ ngoài ( * )B_Trong CPU ( bộ xử lý trung tâm )C_Trong RAMD_Trong ROMCâu 5 : Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Hệ điều hành “ đa nhiệm một người dùng ” là : A_Chỉ có một người đăng nhập vào hệ thống. Nhưng có thể kích hoạt cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình ( * )B_Cho phép nhiều người dùng được đăng nhập vào hệ thống, mỗi người dùng chỉ có thể cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trìnhC_Các chương trình phải được thực hiện lần lượt và mỗi lần làm việc chỉ được một người đăng nhập vào hệ thống .D_Cả 3 câu A_. B_, C_ đều đúng .Câu 6 : Hãy chọn phương án đúng nhất : Hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng là hệ điều hành thực hiện :A_điều hành việc phân phối tài nguyên cho các chương trình thực hiện đồng thờiB_ghi nhớ những thông tin của người dùng ( chẳng hạn như mật khầu, thư mục riêng, các chương trình đang chạy …)C_đảm bảo sao cho lỗi trong một chương trình không làm ảnh hưởng tới việc thực hiện các chương trình khácD_Cả 3 câu A_, B_, C_ đều đúng . ( * )Câu 7 : Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất .A_Mỗi hệ điều hành phải có thành phần để kết nối Internet, trao đổi thư điện tử .B_Hệ điều hành cung cấp môi trường giao tiếp giữa người dùng và hệ thống . ( * )C_Hệ điều hành thường được cài đặt sẵn từ khi sản xuất máy tính .D_Cả 2 câu A_, B_ đúng .Câu 8 : Hãy chọn giải thích đúng trong các giải thích dưới đây về lí do tại sao người ta thường không lưu trữ sẵn hệ điều hành trong ROM mà lưu trên đóa cứng .A_Nâng cấp hệ điều hành dễ dàng hơn, khi hãng phần mềm muốn thêm các tính năng mới ( nâng cấp ) thì chỉ cần cung cấp các đóa chứa phiên bản hệ điều hành mới, điều này dễ hơn nhiều so với thiết kế một vi mạch mới .B_Người dùng có thể chọn hệ điều hành, ngay trong một máy tính có thể cài nhiều hơn một hệ điều hành, cho phép người dùng chọn một trong chúng để dùng mỗi khi bật máy .C_Cả 2 câu A_, B_ đều đúng ( * )D_Cả 2 câu A_, B_ đều sai Câu 9 : Chọn câu phát biểu sai : A_Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người với máy tính .B_Học sử dụng máy tính nghóa là học sử dụng hệ điều hành . ( * )C_Hệ điều hành tổ chức khai thác tài nguyên máy một cách tối ưu .D_Hệ điều hành được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài .Câu 10 :Tìm câu sai trong các câu sau :A_Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người dùng với máy tính .B_Hệ điều hành được nhà sản xuất cà đặt khi chế tạo máy tính ( * )C_Hệ điều hành tổ chức quản lí hệ thống tệp trên mạng máy tính .D_Hệ điều hành được lưu trữ trên bộ nhớ ngoàiCâu 11 : Hãy chọn tổ hợp các phương án thích hợp nhất để điền vào ô trống trong mô tả về hệ điều hành như sau : “ Hệ điều hành là một tập hợp các ( a ) được tổ chức thành một ( b ) với nhiệm vụ đảm bảo ( c ) giữa dùng với máy tính, cung cấp các phương tiện và dòch vụ để người dùng dễ dàng thực hiện chương trình, quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy, tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu .”a b cA_chương trình và dữ liệu hệ thống giao tiếpB_ ( * )chương trình hệ thống tương tácC_chương trình phần mềm giao tiếpD_chương trình và dữ liệu phần mềm tương tácCâu 12 :Hãy chọn phương án ghép đúng . Hệ điều hành là :A_phần mềm hệ thống ( * )B_phần mềm ứng dụngC_phần mềm văn phòngD_Cả 2 câu A_ B_ Câu 13 :Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu ?A_Bộ nhớ trongB_USBC_Bộ nhớ ngoài ( * )D_Đóa mềmCâu 14 :Hệ điều hành nào dưới đây không phải là hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng ?A_Windows 2000B_MS-DOS ( * )C_UNIXD_LinuxCâu 15 :Chọn phát biểu sai trong các câu sau : A_Hệ điều hành là tập hợp có tổ chức các chương trình thành hệ thống với nhiệm vụ bảo đảm quan hệ giữa người sử dụng với máy tính . B_Hệ điều hành được lưu trữ dưới dạng các mô đun độc lập trên bộ nhớ ngoàiC_Hệ điều hành quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy , tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu . D_Câu A_ , B_ đúng và câu C_ sai . ( * ) Câu 16 :Chọn phát biểu sai trong các câu sau : A_Hệ điều hành đóng vai trò cầu nối giữa thiết bò với người sử dụng và giữa thiết bò với các chương trình thực hiện trên máy . B_Hệ điều hành cung cấp các phương tiện và dòch vụ để người sử dụng dễ dàng thực hiện chương trình . C_Hệ điều hành quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy , tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu . D_Câu A_ , C_ đúng và câu B_ sai . ( * ) Câu 17 :Một số chức năng của hệ điều hành là : A_Cung cấp bộ nhớ , các thiết bò ngoại vi , … cho các chương trình cần thực hiện và tổ chức thực hiện các chương trình đó . B_Hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bò ngoại vi để có thể khai thác chúng một cách thuận tiện và hiệu quả . C_Cung cấp các dòch vụ tiện ích hệ thống . D_Cả ba câu trên đều đúng . ( * ) Câu 18 :Một số chức năng của hệ điều hành là : A_Cung cấp các dòch vụ tiện ích hệ thống . B_Hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bò ngoại vi để có thể khai thác chúng một cách thuận tiện và hiệu quả . C_Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài , cung cấp các phương tiện để tìm kiếm và truy cập thông tin được lưu trữ . D_Cả ba câu trên đều đúng . ( * ) Câu 19 :Một số thành phần của hệ điều hành là : A_Các chương trình nạp hệ thống . B_Các chương trình quản lí tài nguyên . C_Các chương trình điều khiển và các chương trình tiện ích hệ thống . D_Cả ba câu trên đều đúng . ( * ) Câu 20 :Một số thành phần của hệ điều hành là : A_Các chương trình nạp khi khởi động và thu dọn hệ thống trước khi tắt máy hay khởi động lại B_Các chương trình quản lí tài nguyên . C_Các chương trình phục vụ tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài , tìm kiếm và cung cấp thông tin cho các chương trình khác xử lí . D_Cả ba câu trên đều đúng . ( * ) Câu 21 :Hãy chọn phương án ghép đúng . Trong tin học, tệp (tập tin) là khái niệm chỉA_một văn bảnB_một đơn vò lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài ( * )C_một gói tinD_một trang webCâu 22 :Hãy chọn phương án ghép đúng . Trong tin học, thư mục là mộtA_tệp đặc biệt không có phần mở rộngB_tập hợp các tệp và thư mục con ( * )C_phần ổ đóa chứa một tập hợp các tệp (tập tin) .D_mục lục để tra cứu thông tinCâu 23 :Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là không hợp lệ :A_onthitotnghiep.docB_bai8pasC_lop?cao.a ( * )D_bangdiem.xlsCâu 24 :Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là hợp lệ :A_Bia giao an.doc ( * )B_onthi?nghiep.docC_bai8:pasD_bangdiem*xlsCâu 25 :Trong hệ điều hành MS DOS , tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự :A_11 kí tự ( * )B_12 kí tự C_255 kí tự D_256 kí tự Câu 26 :Trong hệ điều hành WINDOWS , tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự : A_11 kí tự B_12 kí tự C_255 kí tự ( * ) D_256 kí tự

Video liên quan

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Blog

ADVERTISEMENT

Related Posts

Next Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài Viết Mới

ADVERTISEMENT