Sổ tay bìa gỗ mẫu có sẵn 007

180,000.00

Cuốn sổ tay bìa gỗ mẫu có sẵn 007 đây là cuốn sổ tri ân đặc biệt đối với những người có suy nghĩ đặc biệt, tạo nên cảm hứng công việc và nhắc nhở bản thân chúng ta phải cố gắng hằng ngày, “Suy nghĩ khác – Làm việc cũng khác”